Jagiellonian University Repository

Układ przepływowy do analizy specjacyjnej żelaza

pcg.skipToMenu

Układ przepływowy do analizy specjacyjnej żelaza

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.contributor.author Szczepanowska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:19:08Z
dc.date.available 2020-07-26T20:19:08Z
dc.date.submitted 2018-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210098
dc.language pol pl
dc.title Układ przepływowy do analizy specjacyjnej żelaza pl
dc.title.alternative The flow system for speciation analysis of iron pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedstawiona praca dotyczy przygotowania układu przepływowego do analizy specjacyjnej żelaza. Badania miały na celu dobranie określonych parametrów procedury analitycznej oznaczania żelaza(II) i żelaza(III) realizowanej w układzie wstrzykowo-sekwencyjnym z detekcją spektrofotometryczną. Procedura oznaczania bazuje na reakcji żelaza(II) z 1,10-fenantroliną. Żelazo(III) oznacza się na podstawie tej samej reakcji, po redukcji do żelaza(II) za pomocą kwasu askorbinowego. Pomiar sygnałów analitycznych (wartości absorbancji mierzonych w plateau rejestrowanych pików) wykonywano przy długości fali 512 nm. Przeprowadzone badania objęły dobór parametrów procedury analitycznej związanych z prowadzaniem w układzie reakcji redukcji żelaza(III) do żelaza(II). Parametry układu dobierano pod kątem otrzymania jak największej wartości sygnału analitycznego (w celu zapewnienia jak najlepszej czułości metody) z jak najlepszą precyzją oraz z zachowaniem jak najkrótszego czasu analizy. pl
dc.abstract.en The presented work concerns the preparation of a flow system for speciation analysis of iron. The research aimed at selecting the specific parameters of the analytical procedure of determination of iron(II) and iron(III), implemented in a sequential-injection system with spectrophotometric detection. The procedure of determination is based on a reaction of iron(II) with 1,10-phenanthroline. Determination of iron(III) is based on the same reaction, after the reduction to iron(II) with ascorbic acid. The measurements of analytical signals (values of the absorbance measured in plateau of the registered peaks) were performed at a wavelength of 512 nm. The research included the selection of the parameters of the analytical procedure connected with performing in the flow system reaction of reduction of iron(III) to iron(II). The parameters were selected for obtaining the maximum value of the analytical signal (in order to provide the best sensitivity of the method) with the best precision and maintaining the shortest possible time of analysis. pl
dc.subject.pl Analiza przepływowa; Analiza specjacyjna żelaza pl
dc.subject.en Flow analysis; Speciation analysis of iron pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.contributor.reviewer Kochana, Jolanta [SAP11013864] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103591-170212 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)