Jagiellonian University Repository

SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO JAKO KONSEKWENCJA STRESU ORGANIZACYJNEGO

pcg.skipToMenu

SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO JAKO KONSEKWENCJA STRESU ORGANIZACYJNEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.author Siekańska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:13:09Z
dc.date.available 2020-07-26T20:13:09Z
dc.date.submitted 2016-05-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210004
dc.language pol pl
dc.title SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO JAKO KONSEKWENCJA STRESU ORGANIZACYJNEGO pl
dc.title.alternative Job burnout syndrome as a consequence of organizational stress. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przestawiona praca magisterska składa się z dwóch części: teoretycznej i badawczej. Wyjaśniono w niej pojęcia takie jak: stres i wypalenie zawodowe. Omówiono modele stresu zawodowego oraz przedstawiono strategie i metody radzenia sobie ze stresem. Zdefiniowano zjawisko wypalenia zawodowego wraz z jego przyczynami, objawami i skutkami. Omówiono czynniki sprzyjające zespołowi wypalenia zawodowego.W części badawczej zawarto wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród wybranej grupy pracowników biurowych zatrudnionych w organizacjach o różnym profilu działalności. Najważniejsze pozycje książkowe wykorzystane do napisania pracy to: „Wypalenie zawodowe – przyczyny i zapobieganie” autorstwa H. Sęk, „Psychologia stresu” J.F. Terelaka oraz „Stres w organizacji” T. Koniecznego. pl
dc.abstract.en This elaboration consists of two parts: theoretical and investigative. Terms such as stress and job burnout have been explained. Models of job stress have been discussed, strategies and methods of dealing with stress have been presented. The phenomenon of job burnout and its causes, symptoms and consequences have been defined. The factors favouring job burnout have been discussed. The investigative part of this elaboration presents results of my own survey conducted among selected group of office workers employed in organizations of various activity profiles. The most significant books used to write this elaboration: "Job burnout - causes and prevention" by H. Sęk, "Psychology of stress" by J.F. Terelak and "Stress in the organization" by T. Konieczny. pl
dc.subject.pl organizacja - stres - wypalenie pl
dc.subject.en organization - stress - burnout pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103491-184296 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)