Jagiellonian University Repository

Poszukiwanie i optymalizacja warunków krystalizacji nowych wariantów beta-laktoglobuliny oraz ich kompleksów z ligandami

pcg.skipToMenu

Poszukiwanie i optymalizacja warunków krystalizacji nowych wariantów beta-laktoglobuliny oraz ich kompleksów z ligandami

Show full item record

dc.contributor.advisor Loch, Joanna pl
dc.contributor.author Wróbel, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:12:46Z
dc.date.available 2020-07-26T20:12:46Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209998
dc.language pol pl
dc.title Poszukiwanie i optymalizacja warunków krystalizacji nowych wariantów beta-laktoglobuliny oraz ich kompleksów z ligandami pl
dc.title.alternative The search and optimization of crystallization conditions of new β-lactoglobulin variants and their complexes with ligands. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Lipokaliny są to niewielkie białka transportujące hydrofobowe ligandy. Cechą charakterystyczną ich budowy jest β-baryłka. Białkiem należącym do rodziny lipokalin jest β-laktoglobulina, występująca w serwatce mleka wielu ssaków, za wyjątkiem mleka ludzkiego. Jak większość białek z tej rodziny, laktoglobulina (BLGB) może wiązać ligandy we wnętrzu β baryłki, tworząc z nimi kompleksy. Otrzymywanie nowych wariantów BLGB jest możliwe dzięki wprowadzaniu modyfikacji w łańcuchu polipeptydowym. Uzyskanie monokryształów badanych mutantów wymaga znalezienia odpowiednich warunków krystalizacji. Dobrą metodą krystalizacji, charakteryzującą się prostotą wykonania oraz otrzymywaniem kryształów z bardzo małej ilości próbki, jest metoda dyfuzji przez fazę gazową techniką wiszącej kropli. Optymalizacja ma na celu znalezienie jak najlepszego środowiska potrzebnego do otrzymania kryształów o najlepszej jakości. Opiera się ona na modyfikacjach składu kropli oraz stężeń roztworów białka i precypitanta. W ramach pracy podjęto próby krystalizacji czterech różnych wariantów BLGB (W61Y, M107L, L122Y-F105L i V92Y) oraz ich kompleksów z ligandami. Nie udało się otrzymać kryształów wariantów L122Y-F105L oraz V92Y. Znaleziono optymalne warunki do wzrostu kryształów formy "apo" wariantów M107L oraz warunki krystalizacji kompleksów z ligandami dla mutantów M107L oraz W61Y. pl
dc.abstract.en Lipocalins are the group of small proteins which transport hydrophobic ligands. Their distinctive structural element is the β-barrel. β- Lactoglobulin is the protein belonging to the lipocalin family and can be found in a milk whey of many mammals, excluding human. As many proteins in this class it can bind ligands inside β-barrel and form complexes with them. Obtaining new variants of BLGB is possible by introducing modifications in the polypeptide chain. To crystallize new lactoglobulin mutants optimal crystallization conditions are required. Optimization is crucial in finding the best conditions in which the high quality single crystal can be grown. The crystallization method, characterized by simplicity and possibility of producing crystals from very small amount of sample, is the vapour diffusion method in the hanging drop setup. It is based on modifications of the drop composition as well as the concentrations of proteins and precipitant. Crystallization of four different BLGB variants (W61Y, M107L, L122Y-F105L and V92Y) and their complexes with ligands was performed. The mutants L122Y-F105L and V92Y failed to form crystals. The optimal condition for the growth of the M107L "apo" form and crystallization of M107L and W61Y complexes with ligands were found. pl
dc.subject.pl β-laktoglobulina; krystalizacja pl
dc.subject.en β-lactoglobulin; crystallization pl
dc.contributor.reviewer Lewiński, Krzysztof [SAP11011257] pl
dc.contributor.reviewer Loch, Joanna pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103482-184760 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)