Jagiellonian University Repository

Optymalizacja procesu fitostabilizacji (praca literaturowa).

pcg.skipToMenu

Optymalizacja procesu fitostabilizacji (praca literaturowa).

Show full item record

dc.contributor.advisor Turnau, Katarzyna [SAP11010708] pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:12:19Z
dc.date.available 2020-07-26T20:12:19Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209991
dc.language pol pl
dc.title Optymalizacja procesu fitostabilizacji (praca literaturowa). pl
dc.title.alternative Optimization of phytostabilization process (literature work). pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niższej pracy na podstawie literatury zestawiono informacje na temat optymalnych warunków procesu fitostabilizacji. Jest to jedna z metod fitoremediacji czyli oczyszczania gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi przy zastosowaniu roślin. Fitostabilizacja jest procesem przekształcania zdegradowanych przez działalność człowieka terenów poprzez wprowadzenie pokrywy roślinnej, której korzenie powodują unieruchomienie metali ciężkich w częściach podziemnych. Wszystkie techniki należące do fitoremediacji poza korzyściami mają również ograniczenia, a w szczególności fakt, że warunki glebowe oraz stężenie metali muszą mieścić się w zakresie tolerancji stosowanych roślin. pl
dc.abstract.en This work summarizes the information concerning the optimal conditions of phytostabilisation which is one of phytoremediation methods. All of these methods improve degraded soil using plants. Phytostabilization is the process of soil stabilization and deactivation of toxic elements by introduction of the vegetation cover. The plant roots immobilize heavy metals and soil particles belowground while the aboveground tissues covers the soil surface. All of the techniques belonging to the phytoremediation have many advantages but also limitations. In particular the soil conditions and metal concentrations must be within the tolerance range of plants selected. pl
dc.subject.pl gleba, zanieczyszczenia, metale ciężkie, fitoremediacja, fitostabilizacja pl
dc.subject.en soil, pollution, heavy metals, phytoremediation, phytostabilization pl
dc.contributor.reviewer Turnau, Katarzyna [SAP11010708] pl
dc.contributor.reviewer Ryszka, Przemysław [SAP11019268] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103473-184802 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)