Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu matrycy na oznaczanie BTEX w wodach metodą analizy fazy nadpowierzchniowej.

pcg.skipToMenu

Badanie wpływu matrycy na oznaczanie BTEX w wodach metodą analizy fazy nadpowierzchniowej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kultys, Beata [SAP11115414] pl
dc.contributor.author Barnaś, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:10:43Z
dc.date.available 2020-07-26T20:10:43Z
dc.date.submitted 2016-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209966
dc.language pol pl
dc.title Badanie wpływu matrycy na oznaczanie BTEX w wodach metodą analizy fazy nadpowierzchniowej. pl
dc.title.alternative The effect of matrix on the results of determination BTEX in waters using headspace analysis. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przeprowadzono badania wpływu matrycy wyniki oznaczeń BTEX w wodach metodą analizy fazy nadpowierzchniowej oraz chromatografii gazowej. W pracy przedstawiono pojecie BTEX, przedostawanie się do środowiska oraz negatywne efekty działania węglowodorów monoaromatycznych (tzw. BTEX). Omówiono także wybór składnika matrycy wpływającego na wyniki oznaczeń węglowodorów oraz zastosowaną metodę kolejnych rozcieńczeń, analizę fazy nadpowierzchniowej wykorzystującą odmianę statyczną (tzw. SHS) oraz technikę chromatografii gazowej sprzężoną z detektorem mas. Przedstawiono opis przeprowadzonych badań oraz omówiono wyniki dla próbek laboratoryjnych i środowiskowych, powtarzalność wyników dla roztworu wzorcowego o najwyższym stężeniu, a także wybór optymalnej temperatury zastosowanej w urządzeniu Headspace. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ chlorku sodu na wyniki oznaczeń BTEX w wodach przy stężeniu soli powyżej 0,1 g/L zarówno dla próbek laboratoryjnych jak i środowiskowych. pl
dc.abstract.en The effect of the matrix on the results of determinations monoaromatic hydrocarbons (BTEX) in water samples was investigated by headspace analysis technique and gas chromatography. The study presents the concept of BTEX, getting into the environment and the negative effects of monoaromatic hydrocarbons. The selection of the matrix component which may affect the results of hydrocarbons analysis, such as sodium chloride, was also discussed and then analytical method used for determination of BTEX - static headspace (SHS) and gas chromatography coupled with mass spectrometry. Studies were discussed, including the preparation of solutions by serial dilution, the used equipment and conditions for chromatographic analysis. Then the results for the model and environmental samples at different concentrations of hydrocarbons and sodium chloride were discussed, repeatability of results for the standard solution and a selection of the optimum temperature used in the Headspace device. Based on the conducted studies the effect of sodium chloride on the results of determination of BTEX in the water have demonstrated in the salt concentration greater than 0.1 g/L for both model and environmental samples. pl
dc.subject.pl Analiza fazy nadpowierzchniowej, BTEX, woda pl
dc.subject.en Headspace, BTEX, water pl
dc.contributor.reviewer Kozak, Joanna [SAP11015410] pl
dc.contributor.reviewer Kultys, Beata [SAP11115414] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103447-183605 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy ochrona środowiska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)