Jagiellonian University Repository

Wpływ cholesterolu na penetrację digitoniny do monowarstw lipidowych

pcg.skipToMenu

Wpływ cholesterolu na penetrację digitoniny do monowarstw lipidowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Korchowiec, Beata [SAP11014314] pl
dc.contributor.author Janczura, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:09:58Z
dc.date.available 2020-07-26T20:09:58Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209954
dc.language pol pl
dc.title Wpływ cholesterolu na penetrację digitoniny do monowarstw lipidowych pl
dc.title.alternative Effect of cholesterol on the digitonin penetration to the lipid monolayers. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy badano wpływ cholesterolu na penetrację digitoniny do monowarstw lipidowych. Digitonina to steroidowa monodesmosydyczna saponina, wykazująca działanie antybiotyczne na bakterie i grzyby drożdżoidalne, a także może być pomocna w leczeniu nowotworów i usuwaniu toksycznych substancji z organizmu. Wykazuje charakterystyczne właściwości polegające na zwiększaniu przepuszczalności błon komórkowych. Pomiary wykonano przy użyciu techniki Langmuira. Modelową błonę biologiczną stanowiły fosfolipidy i sterole: dwupalmitynofosfatydylocholina, cholesterol fosfocholiny, cholesterol. Wykonano pomiary izoterm ciśnienia i potencjału powierzchniowego, a także pomiary kinetyki adsorpcji digitoniny do monowarstw lipidowych. Badano zarówno czyste składniki, jak i dwuskładnikowe mieszaniny o różnym udziale molowym każdego ze składników. Uzyskane wyniki dowodzą powinowactwa digitoniny do cholesterolu i sugerują na oddziaływanie pierścieni steroidowych w cząsteczce sterolu i saponiny. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was to study the effect of the cholesterol on digitonin penetration to lipid monolayers. Digitonin is a saponin, which has an antibiotic activity against bacteria and fungus. It can also be useful in the removing toxic substances from the body and for cancer treatment. Moreover, digitionin is known to increase the permeability of cell membranes. The studied models of biological membrane were composed of phospholipids and sterols: dipalmitoylphosphatidylcholine, cholesteryl phosphocholine, and cholesterol. The properties of pure and mixed monomolecular films were studied using surface pressure, surface potential and adsorption kinetics measurements. The results show the high affinity of digitonin to cholesterol monolayer, suggesting a significant role of sterol rings in the hydrophobic interaction with digitionin. pl
dc.subject.pl Cholesterol, digitonina, błony biologiczne, metoda Langmuira, adsorpcja pl
dc.subject.en Cholesterol, Digitonin, Biological membrane, Langmuir method, adsorption pl
dc.contributor.reviewer Paluch, Maria pl
dc.contributor.reviewer Korchowiec, Beata [SAP11014314] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103435-143168 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)