Jagiellonian University Repository

Wpływ selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu wysiłkowego oraz treningu wydolnościowego na skład ciała nornic rudych

pcg.skipToMenu

Wpływ selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu wysiłkowego oraz treningu wydolnościowego na skład ciała nornic rudych

Show full item record

dc.contributor.advisor Koteja, Paweł [SAP11011828] pl
dc.contributor.author Malanowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:08:22Z
dc.date.available 2020-07-26T20:08:22Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209929
dc.language pol pl
dc.title Wpływ selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu wysiłkowego oraz treningu wydolnościowego na skład ciała nornic rudych pl
dc.title.alternative Impact of selection towards high rate of aerobic metabolism and interval training on body composition of bank voles pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Nadmiar tkanki tłuszczowej wpływa niekorzystnie na organizm. Istotne znaczenie ma zarówno ilość, jak i lokalizacja tłuszczu w ciele, ponieważ konsekwencje zdrowotne wiążą się głównie z otyłością trzewną. Wiadomo, że otłuszczenie powiązane jest z predyspozycjami genetycznymi i behawiorem, w tym z aktywnością fizyczną, jednak przedmiotem badań wciąż jest wpływ tych czynników i ich wzajemnej relacji na otłuszczenie ciała. Cel: Celem mojej pracy magisterskiej jest analiza wpływu selekcji w kierunku wysokiego tempa metabolizmu wysiłkowego i treningu interwałowego na otłuszczenie poszczególnych partii ciała nornic rudych. Metody: W czasie życia przypisano losowo 49 samców nornicy rudej (Myodes glareolus) selekcjonowanych na wysoki metabolizm wysiłkowy i kontrolnych do dwóch grup. Jedna całe życie uczestniczyła w treningu interwałowym, natomiast druga nie była trenowana. Następnie pośmiertnie przeprowadzono ekstrakcję tłuszczu z poszczególnych składowych ciała. Wykorzystując pomiary masy poekstrakcyjnej wykonano obliczenia masy całkowitej, masy beztłuszczowej i masy tłuszczu poszczególnych partii ciała. Wyniki: Interakcja selekcji z treningiem oraz efekt treningu nie były istotne dla żadnej z części ciała. Osobniki selekcjonowane miały wyższą niż osobniki kontrolne masę serca, mięśni prostych ud, łączną masę serca i mięśni, masę beztłuszczową tuszki i całego ciała. Miały one także niższą w porównaniu do osobników kontrolnych masę tłuszczu wątroby, tuszki, masę tłuszczu „trzewi bez organów wisceralnych” (czyli masę tłuszczu żołądka, jelit, płuc, trzustki, krezki i tłuszczu zlokalizowanego wokół organów), masę tłuszczu całych trzewi i całkowitą masę tłuszczu. Wnioski: Selekcja na wysoki metabolizm wysiłkowy skutkuje zmianami w składzie ciała. Nie obserwuje się natomiast plastyczności fenotypowej tych cech pod wpływem treningu. Pozwala to przypuszczać, że zmiany składu ciała zależą głównie od predyspozycji genetycznych, a w mniejszym stopniu od czynników behawioralnych. pl
dc.abstract.en Introduction: Excessive amount of adipose tissue has negative impact on organism. Essential is not only volume of fat but also its location since medical consequences are mainly related to abdominal obesity. It is known that fatness is associated with both genetic and behavioral factors, which include physical activity, however impact of those factors and their interplay still remain subject of study. Aim: The purpose of my study is to analyse the impact of selection for the high rate of exercise metabolism and interval training on adiposity level of particular body parts. Methods: During the lifetime 49 male of bank voles (Myodes glareolus) were divided randomly into two groups. The first one participated in interval trainig for the whole life, whereas second one was not trained. Than fat extraction of particular body parts was conducted post-mortem. Using weight measurements calculations of total mass, lean mass and fat mass of body parts were performed. Results: The interaction of selection with training and training effects were insignificant for all body parts. Individuals from selected lines compared to control lines had higher heart mass, rectus femoris muscles mass, total mass of heart and muscles, carcass lean mass and total body lean mass. In comparison to control lines they had also smaller liver fat mass, carcass fat mass, „viscera without visceral organs” fat mass (which is fat mass of stomach,intestines, lungs, pancreas, mesentery an fat surrounding visceral organs), whole viscera fat mass and total fat mass. Conclusions: Selection for the high rate of exercise metabolism result in changes in body composition. However phenotypic plasticity associated with training in those triats is not observed. This allows to assume that changes in body composition depend mainly on the genetic predispositions and less on behavioral factors. pl
dc.subject.pl skład ciała, zawartość tłuszczu, tempo metabolizmu wysiłkowego, eksperyment selekcyjny, trening interwałowy pl
dc.subject.en body composition, fat content, rate of aerobic metabolism, selection experiment, interval training pl
dc.contributor.reviewer Koteja, Paweł [SAP11011828] pl
dc.contributor.reviewer Czarnołęski, Marcin [SAP11117273] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103408-144914 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl
dc.fieldofstudy fizjologia eksperymentalna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)