Jagiellonian University Repository

Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu dyskopatii szyjnej - studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu dyskopatii szyjnej - studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.author Krzemińska, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:07:40Z
dc.date.available 2020-07-26T20:07:40Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209918
dc.language pol pl
dc.title Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu dyskopatii szyjnej - studium przypadku. pl
dc.title.alternative Rehabilitation after surgical treatment of cervical disc disease - a case study. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje problematykę badania, przed- i pooperacyjnego leczenia oraz rehabilitacji dyskopatii szyjnej na podstawie studium przypadku. W pracy zostały omówione metody diagnostyczne, profilaktyczne i rehabilitacyjne, szczegółowo opisano technikę chirurgiczną, jaką zastosowano w poniższym przypadku. Aby dokładnie przedstawić problem posłużono się analizą schorzenia w oparciu o dokumentację medyczną, udostępnioną przez pacjentkę. Opisano dokładny przebieg choroby i dotychczasowego leczenia. Szczegółowy wywiad z pacjentem, a także aktualnie stosowane metody pomiaru poszczególnych elementów układu ruchu zostały wykorzystane do wykonania niezbędnych badań. Praca obejmuje analizę problemu dyskopatii szyjnej na podstawie aktualnej literatury medycznej, ale także charakterystykę leczenia, jego efekty oraz wnioski z niego wynikające. pl
dc.abstract.en This thesis presents the issue of examination, pre- and post-operative treatment of rehabilitation of cervical disc disease on the basis of a case study. This thesis describes diagnostic, surgical as well as rehabilitation techniques, describes in detail the surgical technique that is used in the following case. To accurately present the issue was used analysis of disease based on medical records, made available by the patient. This thesis contains detailed interview with the patient, as well as the currently used method of measuring the individual elements of the musculoskeletal system have been used to perform the necessary examines. It includes analysis of the problem of cervical disc disease on the basis of current medical literature, but also the characteristics of the treatment, its effects and the conclusions resulting therefrom. pl
dc.subject.pl dyskopatia, kręgosłup szyjny, krążek międzykręgowy, dehydratacja, rehabilitacja, fizykoterapia pl
dc.subject.en discopathy, cervical spine, intervertebral disc, dehydration, rehabilitation, physical therapy pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Łukasz [SAP20002313] pl
dc.contributor.reviewer Jurecka, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103395-181694 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)