Jagiellonian University Repository

Opis leczenia i rehabilitacji chorego po oderwaniu wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej z przemieszczeniem –analiza przypadku.

pcg.skipToMenu

Opis leczenia i rehabilitacji chorego po oderwaniu wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej z przemieszczeniem –analiza przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Krzyżańska, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:05:35Z
dc.date.available 2020-07-26T20:05:35Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209890
dc.language pol pl
dc.title Opis leczenia i rehabilitacji chorego po oderwaniu wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej z przemieszczeniem –analiza przypadku. pl
dc.title.alternative Treatment and rehabilitation following the displaced tibial intercondylar eminence fracture – case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia specyfikę złamania wyniosłości międzykłykciowej, a także metody leczenia, badania oraz postępowania fizjoterapeutycznego stosowanego w tego rodzaju urazie. Opisując przypadek – dziecko, przeanalizowano rozwój tkanki kostnej, zaznaczając rolę, jaką odgrywa chrząstka wzrostowa, oraz dokonano przeglądu złamań śródstawowych, stanowiących zagrożenie dla prawidłowego zrostu kostnego. Przedstawione zostały sposoby leczenia chirurgicznego oraz zachowawczego. Poprzez analizę przypadku, a także bazując na dokumentacji medycznej przedstawiono historię choroby oraz leczenia. Przeprowadzono badania, dzięki którym możliwe stało się zaplanowanie programu dalszej rehabilitacji. Na podstawie wywiadu, pomiarów i wyników testów wyciągnięto wnioski dotyczące funkcjonowania, rokowania i pełnego udziału w życiu społecznym. pl
dc.abstract.en This thesis is a study of intercondylar eminence fracture, its treatment and examination methods as well as physical therapy to be applied in case of such injury.Within a case study of a child patient, the formation of bone tissue was analysed, emphasising the major role of the epiphyseal plate. There were also reviewed the intra-articular fractures, which pose a threat for a proper bone union. Methods for surgical and conservative treatment were provided in the thesis. By applying the case study analysis and the analysis of medical records, the case history and the treatment applied were presented. Moreover, an examination was conducted to develop a rehabilitation plan. Based on the interview, measurements and test outcomes, the conclusions were drawn concerning functioning, prognosis and social participation. pl
dc.subject.pl wyniosłość międzykłykciowa, chrząstka wzrostowa, złamania śródstawowe, fizjoterapia pl
dc.subject.en intercondylar eminence, epiphyseal plate, intra-articular fractures, physiotherapy pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP20002415] pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103365-181867 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)