Jagiellonian University Repository

Postępowanie fizjoterapeutyczne u dziecka po opryszczkowym zapaleniu mózgu - opis przypadku.

pcg.skipToMenu

Postępowanie fizjoterapeutyczne u dziecka po opryszczkowym zapaleniu mózgu - opis przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP20002415] pl
dc.contributor.author Godziejewicz, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:05:28Z
dc.date.available 2020-07-26T20:05:28Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209888
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie fizjoterapeutyczne u dziecka po opryszczkowym zapaleniu mózgu - opis przypadku. pl
dc.title.alternative Physiotherapy of child with encephalitis - case study. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: W pracy został przedstawiony przypadek dziecka po opryszczkowym zapaleniu mózgu.Cel pracy: Ocena wpływu systematycznego postępowania fizjoterapeutycznego na ogólną sprawność motoryczną i funkcjonalną dziecka po opryszczkowym zapaleniu mózgu.Materiał i metody: 9 – miesięczna obserwacja, podczas której dziecko uczestniczyło w systematycznym postępowaniu fizjoterapeutycznym. Postępy terapii oceniono na podstawie przeprowadzonych ankiet.Wyniki: Zaobserwowano poprawę ogólnej sprawności motorycznej, jednak nie stwierdzono znaczącej poprawy sprawności funkcjonalnej u dziecka.Wnioski: Systematyczne postępowanie fizjoterapeutyczne przynosi pozytywne wyniki dla ogólnej sprawności motorycznej dziecka. Pomimo braku znaczącej poprawy sprawności funkcjonalnej, stwierdzono konieczność prowadzenia dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. pl
dc.abstract.en Introduction: This paper was presented a case of child with encephalitis.Aim of the study: The evaluation of the impact of systematic physiotherapy of improving motor functions and functional efficiency in child with encephalitis.Material and methods: A nine – month observation was conducted during which child participated in systematic physiotherapy. Physiotherapy progress was monitored during testing.Results: There was an improvement in motor function and no significant improvement in functional efficiency in child. Conclusions: Systematic physiotherapy brings positive results and improve motor function in child with encephalitis. Despite the fact, that there was no significant improvement in functional efficiency in child, physiotherapy process has to be continued. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: opryszczkowe zapalenie mózgu, sprawność motoryczna, sprawność funkcjonalna, postępowanie fizjoterapeutyczne. pl
dc.subject.en Key words: encephalitis, motor function, functional efficiency, physiotherapy. pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP20002415] pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103362-180447 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)