Jagiellonian University Repository

Transgressing Borders in the Literary Space——Milan Kundera’s Novelization of Border-Crossing Experiences

pcg.skipToMenu

Transgressing Borders in the Literary Space——Milan Kundera’s Novelization of Border-Crossing Experiences

Show full item record

dc.contributor.advisor Porębski, Czesław [SAP11018807] pl
dc.contributor.author Zhu, Luhe pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:04:15Z
dc.date.available 2020-07-26T20:04:15Z
dc.date.submitted 2016-04-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209869
dc.language eng pl
dc.title Transgressing Borders in the Literary Space——Milan Kundera’s Novelization of Border-Crossing Experiences pl
dc.title.alternative Przekraczanie granic w Literackiej Space - Milan Kundera w nowelizacji doświadczeń granicznych pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ta praca magisterska koncentruje się na najważniejszych powieści czeskiego / francuskiego pisarza Milana Kundery i omawia jego reprezentacji doświadczeń granicznych za pośrednictwem fikcyjnych bohaterów. Powieści badane są Księga śmiechu i zapomnienia, Nieznośna lekkość bytu i ignorancji. Te trzy powieści można prawdopodobnie reprezentują ambicji artystycznych Kundery i umiejętności pod względem semantycznym i stylistycznego bogactwa zawartych w tekstach.Teza ta tworzy również połączenia między powieści i postmodernistycznej teorii i estetyki, zwłaszcza pomysłów zaproponowanych przez Jean-François Lyotard, podkreślając postmodernistycznej aspekty oeuvre Kunderian.Za pomocą uważnej lektury trzech powieści i krótkie omówienie literatury dziedziczenia Kundery i jego stosunku do postmodernizmu, badanie to podkreśla jego trwałe znaczenie w stale zmieniającym się Europie. pl
dc.abstract.en This master thesis concentrates on the major novels of the Czech/French writer Milan Kundera and discusses his representation of border-crossing experiences via the fictional characters. The novels studied are The Book of Laughter and Forgetting, The Unbearable Lightness of Being and Ignorance. These three novels can arguably represent Kundera's artistic ambitions and skills in terms of the semantic and stylistic richness contained in the texts.This thesis also constructs connections between the novels and the Postmodern theories and aesthetics, particularly the ideas proposed by Jean-François Lyotard, highlighting the Postmodern aspects of the Kunderian oeuvres.By means of a close reading of the three novels and a brief discussion of Kundera's literary inheritance and his relation to Postmodernism, this study stresses his enduring significance in a constantly changing Europe. pl
dc.subject.pl Milan Kundera Border-Crossing Jean-François Lyotard Postmodernism pl
dc.subject.en Milan Kundera Border-Crossing Jean-François Lyotard Postmodernism pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Krzysztof [SAP11115445] pl
dc.contributor.reviewer Porębski, Czesław [SAP11018807] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103341-173793 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)