Jagiellonian University Repository

Analiza różnorodności strukturalnej bioaktywych kompleksów rutenu

pcg.skipToMenu

Analiza różnorodności strukturalnej bioaktywych kompleksów rutenu

Show full item record

dc.contributor.advisor Hodorowicz, Maciej [SAP11018760] pl
dc.contributor.author Chromy, Marcelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:00:44Z
dc.date.available 2020-07-26T20:00:44Z
dc.date.submitted 2016-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209814
dc.language pol pl
dc.title Analiza różnorodności strukturalnej bioaktywych kompleksów rutenu pl
dc.title.alternative Analysis of variety structural bioactive complexes ruthenium pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy licencjackiej była analiza strukturalna dwóch bioaktywnych kompleksów rutenu i porównanie systemu wiązań wodorowych oraz oddziaływań międzycząsteczkowych. Badania przeprowadzono w dwóch kompleksach, w których rutenu występował na III i IV stopniu utleniania: związek 1 (H2L1)2[RuIIICl4(CH3CN)2]2[RuIVCl4(CH3CN)2]•2Cl•6H2O oraz związek 2 mer-[RuIIICl3L1(CH3CN)]•L1•3H2O. Tematyka pracy obejmowała problematyka rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształu, definicję i opis oddziaływań międzycząsteczkowych. Do opisu systemu wiązań wodorowych w złożonych sieciach kryształu zastosowano teorię grafów, zaproponowaną po raz pierwszy przez M.C. Etter . Natomiast w celu identyfikacji oddziaływań międzycząsteczkowych wykorzystano analizę powierzchni Hirshfelda oraz sprzężone z nią dwuwymiarowe diagramy „fingerprint”, które zostały wygenerowany przy użyciu programu Crystal Explorer 3.1. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was the structural analysis of two bioactive ruthenium complexes and comparing the system of hydrogen bonds and intermolecular interactions. The study was conducted in two complexes in which the ruthenium performed on the third and fourth degree of oxidation: compound 1 (H2L1)2[RuIIICl4 (CH3 CN)2]2 [RuCL4(CH3CN)2]•2Cl•6H2O and compound 2 mer-[RuIIICl3L1(CH3CN)] •L1•3H2O. The subject of the work included the issue of X-ray single crystal structural analysis, the definition and description of intermolecular interactions. To describe the system of hydrogen bonds in the crystal chains used graph theory, which first proposed by M. C. Etter. However, in order to identify interactions used for analysis Hirshfeld surface and coupled with her two-dimensional diagrams "fingerprint" that have been generated using Crystal Explorer 3.1. pl
dc.subject.pl bioaktywność kompleksy rutenu(II) i (III), wiązania wodorowe, teoria grafów, powierzchnia Hirshfelda, diagramy „fingerprint”, terapia antynowotworowa pl
dc.subject.en bioactivity complexes of ruthenium (II) and (III), hydrogen bonds, graph theory, Hirshfeld surface, "fingerprint plot", anti-cancer therapy pl
dc.contributor.reviewer Szklarzewicz, Janusz [SAP11013683] pl
dc.contributor.reviewer Hodorowicz, Maciej [SAP11018760] pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103281-184716 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)