Jagiellonian University Repository

Podatność na blokowanie podejmowania mejozy oocytów myszy ze szczepów wsobnych B10.BR i BALB/c

pcg.skipToMenu

Podatność na blokowanie podejmowania mejozy oocytów myszy ze szczepów wsobnych B10.BR i BALB/c

Show full item record

dc.contributor.advisor Polański, Zbigniew [SAP11012133] pl
dc.contributor.author Rudnicka, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:00:32Z
dc.date.available 2020-07-26T20:00:32Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209811
dc.language pol pl
dc.title Podatność na blokowanie podejmowania mejozy oocytów myszy ze szczepów wsobnych B10.BR i BALB/c pl
dc.title.alternative Susceptibility to Blocking Meiosis Resumption in Mouse Oocytes from Inbred Strains B10.BR and BALB/c pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Oocyty jajnikowe są zablokowane w stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego. Jest to wynikiem działania skomplikowanego i nie do końca zbadanego mechanizmu fizjologicznego, którego kluczowym elementem jest zablokowanie aktywacji MPF przez szereg współdziałających czynników, między innymi poziom cAMP, czy też blokowanie fosfodiesteraz i fosfatazy cdc25. Zabiegi prowadzone na oocytach izolowanych z jajnika często wymagają utrzymywania ich w stadium profazy wymuszając konieczność zastosowania inhibitorów blokujących podejmowanie mejozy. W pracy zbadano wpływ dwóch różnych inhibitorów, dbcAMP i IBMX, na blokowanie wznowienia mejozy w szczepach wsobnych myszy B10.BR i BALB/c. Ustalono efektywne dawki obu inhibitorów i zaobserwowano, że badane szczepy różnią się pod względem podatności na blokowanie wznowienia mejozy. pl
dc.abstract.en Mammalian oocytes are arrested in the ovary at the prophase stage of the first meiotic division. The crucial element of the prophase block is the inhibition of MPF through the complex mechanism engaging such components as cAMP, phosphodiesterases and phosphatase cdc25. Some experimental as well as clinical procedures held on the oocytes isolated from the ovaries require maintaining such oocytes in the prophase block through the use of specific drugs. In this paper efficiency of two inhibitors blocking meiosis resumption, dbcAMP and IBMX, were tested in oocytes from inbred strains BALB/c and B10.BR. The effective doses of both inhibitors were determined. It was found that the studied strains differ in the susceptibility of their oocytes to block meiosis resumption. pl
dc.subject.pl oocyt myszy, dojrzewanie mejotyczne, blok diplotenowy, cAMP, dbcAMP, IBMX, różnice międzyszczepowe pl
dc.subject.en mouse oocyte, meiotic maturation, meiotic arrest, cAMP, dbcAMP, IBMX, interstrain differences pl
dc.contributor.reviewer Polański, Zbigniew [SAP11012133] pl
dc.contributor.reviewer Styrna, Józefa [SAP11008587] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103278-176659 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)