Jagiellonian University Repository

Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dolegliwości bólowe stawów kończyn dolnych

pcg.skipToMenu

Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dolegliwości bólowe stawów kończyn dolnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Wrona, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:00:01Z
dc.date.available 2020-07-26T20:00:01Z
dc.date.submitted 2016-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209803
dc.language pol pl
dc.title Rodzaj wykonywanej pracy zawodowej a dolegliwości bólowe stawów kończyn dolnych pl
dc.title.alternative Nature of work and the occurrence of lower limbs joints pain pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Choroby układu ruchu są jednymi z najczęściej rozpoznawanych chorób o charakterze społecznym w obecnych czasach. Tym samym, stanowią również jedną z najczęstszych przyczyn czasowej niezdolności do pracy. Ryzyko powstania dolegliwości bólowych układu ruchu występuje przy wykonywaniu zarówno typowych prac fizycznych, jak i pracy biurowej. Jako przyczyny dolegliwości bólowych stawów kończyn dolnych wymienia się: wady wrodzone, zapalne choroby tkanki łącznej, urazy, przeciążenia oraz chorobę zwyrodnieniową. Jednym z najważniejszych elementów łagodzenia bólu oraz poprawy stanu zdrowia jest szeroko pojęta rehabilitacja, zarówno fizykoterapia jak i kinezyterapia oraz zaopatrzenie ortopedyczne. Celem pracy była ocena zależności miedzy rodzajem wykonywanej pracy zawodowej, a dolegliwościami bólowymi stawów kończyn dolnych. W badaniu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety uczestniczyło 90 pacjentów poradni rehabilitacyjnej w Mogilanach. Pracownicy umysłowi stanowili większą grupę badanych aktywnych zawodowo zgłaszających problemy stawów kończyn dolnych. Ankietowani pracownicy fizyczni częściej odczuwali ból podczas pracy i po jej zakończeniu, natomiast pracujący umysłowo częściej wskazywali na obecność bólu w ciągu całego dnia oraz występującego samoistnie. Na okoliczności sprzyjające zmniejszeniu nasilenia bólu osoby pracujące fizycznie wskazywały odpoczynek oraz stosowanie leczenia farmakologicznego, zaś pracownicy umysłowi częściej odczuwali mniejsze nasilenie bólu rano, podczas ruchu oraz po masażu jak i po ćwiczeniach. Ankietowani, według subiektywnych odczuć, największą ulgę w odczuwaniu bólu uzyskali po zabiegach krioterapii, ćwiczeniach ruchowych oraz ultradźwiękach. pl
dc.abstract.en Locomotor system diseases are nowadays ones of the most recognized social diseases. Thus they are one of the most frequent reasons of temporary inability to work. The risk of the emergence of locomotor system pain occurs during typical physical work as well as office work. The reasons of the pain of lower limbs joints include: congenital defects, inflammatory disease of connective tissue, injuries, overloading and osteoarthritis. One of the most important factors of reducing pain and improving health condition is broadly defined rehabilitation: both physical and kinetic therapy as well as orthopaedic supply. The objective of the dissertation was the evaluation of the dependency between the nature of work and the occurrence of lower limbs joints pain. Ninety patients of rehabilitation clinic in Mogilany were questioned in the study. White-collar workers currently employed reported problems of lower limbs joints more often than blue-collar workers. The former felt the pain all day long and with no reason more often and the latter felt the pain mostly during and after work. Rest and pharmacological treatment were factors reducing pain intensity reported by blue-collar workers. White-collar workers felt lesser intensity of pain in the morning, during movement and after massage or exercises. The greatest pain relief was reported after cryotherapy, motion exercises and ultrasound treatment. pl
dc.subject.pl ból, praca zawodowa, stawy, kończyny dolne pl
dc.subject.en pain, work, joints, lower limbs pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103269-198818 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)