Jagiellonian University Repository

Ocena ryzyka upadku u osób starszych leczonych sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu

pcg.skipToMenu

Ocena ryzyka upadku u osób starszych leczonych sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.author Pater, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:59:23Z
dc.date.available 2020-07-26T19:59:23Z
dc.date.submitted 2016-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209793
dc.language pol pl
dc.title Ocena ryzyka upadku u osób starszych leczonych sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu pl
dc.title.alternative Assessment of the risk of falling in the elderly treated in a sanatorium because of musculoskeletal diseases pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl STRESZCZENIECel pracy: Celem pracy była ocena ryzyka upadku, u osób starszych leczonych sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 44 osoby, w wieku powyżej 60 lat. Wszystkie osoby były leczone sanatoryjnie, z powodu chorób narządu ruchu. Średnia wieku grypy badanej wynosiła 61 lat. W badanej grupie było 29 kobiet i 15 mężczyzn. Badania zostały wykonane, w Sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy Zdroju. Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniach, to test Test Tinetti Up and Go i platforma stabilizacyjna Biodex Balance System SD. Wyniki: Przeprowadzone badania ukazują, iż u osób starszych leczonych sanatoryjnie z powodu chorób narządu ruchu, występuje ryzyko upadku. Wyższy wiek kuracjuszy, wpływa na obniżenie stabilności ciała i może powodować zaburzenia równowagi. Większe ryzyko upadku, wśród kuracjuszy przebywających na leczeniu sanatoryjnym, wykazują mężczyźni. Uzyskali oni słabszy wynik, niż kobiety, zarówno w teście Tinetti Up and Go i teście ryzyka upadku na platformie stabilizacyjnej.Wnioski: Osoby starsze przebywające na leczeniu sanatoryjnym, z powodu chorób narządu ruchu, wykazują zwiększone zaburzenie równowagi, co może doprowadzić do wystąpienia upadku. pl
dc.abstract.en SUMMARYTarget work: The aim of the study was to assess the risk of falling, the elderly treated in a sanatorium because of musculoskeletal diseases.Material and Methods: The study involved 44 people over the age of 60 years. All patients were treated at the sanatorium, because of musculoskeletal diseases. The average age of the study group was 61 years. In the study group there were 29 women and 15 men. Studies have been made in the Sanatorium "Nowy Dom Zdrojowy" in Krynica Zdroj. Research tools were: The Up and Go Tinetti Test and Stabilization Platform Biodex Balance System SD.Results: The study show that for elderly patients, treated in sanatorium due to musculoskeletal diseases, there is a risk of falling. The higher patient’s age is, the lower the stability of their body gets. This might cause imbalance. Men shows increased risk of falls among the group of patients treated in sanatorium. Men obtained a weaker result than women, both in the Up and Go Tinetti test and in the test of risk of falling on the platform stabilization.Conclusions: Elderly people staying at the sanatorium due to treatment of the musculoskeletal system diseases, have an increased imbalance, which can lead to the occurrence of falling. pl
dc.subject.pl upadki, test Tinetti Up and Go, platforma stabilizacyjna Biodex Balance System SD. pl
dc.subject.en falls, Up and Go Tinetti test, platform stabilization Biodex Balance System SD. pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.reviewer Śliwka, Agnieszka pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103259-200235 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)