Jagiellonian University Repository

Praca biurowa, a świadomość zachowań prozdrowotnych w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa

pcg.skipToMenu

Praca biurowa, a świadomość zachowań prozdrowotnych w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.author Kośla, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:59:11Z
dc.date.available 2020-07-26T19:59:11Z
dc.date.submitted 2016-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209790
dc.language pol pl
dc.title Praca biurowa, a świadomość zachowań prozdrowotnych w profilaktyce dolegliwości bólowych kręgosłupa pl
dc.title.alternative Office work and awareness of healthy behaviors in back pain prevention pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Bóle kręgosłupa występują u znacznej części populacji, zwłaszcza u osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej. Celem pracy było zbadanie występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób pracujących w International Paper oraz zaobserwowanie, czy istnieje zależność między ich wystąpieniem, a przestrzeganiem przez pracowników zasad ergonomii oraz ich stylem życia. W badaniach wzięło udział 128 kolejnych osób z różnych działów krakowskiego oddziału firmy International Paper. Badania przeprowadzono w okresie od 15 do 30 września 2015, przy użyciu autorskiej ankiety oraz kwestionariusza aprobaty społecznej Wilczyńskiej-Drwala. Zaobserwowano znamienną zależność pomiędzy wykształceniem rodziców, a wybieraniem przez pracowników aktywnego wypoczynku, jako jednego z zachowań prozdrowotnych. Wyniki badań własnych potwierdziły hipotezę, że kobiety znacznie intensywniej i częściej odczuwają ból. Stwierdzono również, że stan cywilny ma istotny wpływ na aktywność fizyczną ankietowanych. Według badań pracownicy stanu wolnego częściej uprawiają sport, niż będący w związkach. Nie potwierdzono, że ogólne przestrzeganie zasad ergonomii ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu dolegliwości bólowych. Jedynie duży wpływ wykazało ustawienie monitora. Potwierdziła się hipoteza, że ból kręgosłupa lędźwiowego jest najbardziej powszechny u pracowników biurowych. Na podstawie zebranego materiału wysunięty został wniosek, że najważniejsze są programy edukacji pracowników, a szkolenia należy odpowiednio dopasować do grup. Ważne jest propagowanie „mody” na zdrowie, gdyż profilaktyka ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu zdrowia w czasach rozwoju technicznego oraz zmiany stylu życia i pracy. pl
dc.abstract.en Back pain occurs in a significant part of the population and people who work in a seated position are especially prone to it.The aim of the study was to investigate the occurrence of back pain among employees of International Paper and to observe whether there is a correlation between the occurrence of back pain, lifestyle and compliance to ergonomic principles.The study involved 128 subsequent employees from different departments of the Krakow branch of International Paper. The study was conducted from 15th to 23rd September 2015 using proprietary questionnaire surveys and a Wilczyńska-Drwal social approval questionnaire. There was a significant relation between the level of parental education and inclination to taking up active leisure as one of the healthy behaviors. The results confirmed the hypothesis that pain was more commonly and acutely experienced by women. It was also found that marital status has a significant impact on physical activity. According to the research, unmarried employees are more likely to play sports than workers who are in relationships. The research does not suggest that compliance with the general principles of ergonomics is crucial in reducing pain. However, it is heavily influenced by the setup of the computer screen. A hypothesis that lumbar spine pain is the most prevalent among office workers was confirmed by own research.The research leads to the finding that educational campaigns for employees are highly important and that the training needs to be tailored for specific target groups. It is important to promote heath as a fashionable choice because prevention is crucial in maintaining health in times of technological development and changes in lifestyle and work. pl
dc.subject.pl praca biurowa, ergonomia, profilaktyka, zachowania prozdrowotne, bóle kręgosłupa, edukacja pl
dc.subject.en office work, ergonomic, prevention, health behaviors, back pain, education pl
dc.contributor.reviewer Nowobilski, Roman pl
dc.contributor.reviewer Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103256-199280 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)