Jagiellonian University Repository

Wpływ efektów rehabilitacji na jakość życia pacjentów z zespołem Downa

pcg.skipToMenu

Wpływ efektów rehabilitacji na jakość życia pacjentów z zespołem Downa

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Groniewska, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:58:48Z
dc.date.available 2020-07-26T19:58:48Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209784
dc.language pol pl
dc.title Wpływ efektów rehabilitacji na jakość życia pacjentów z zespołem Downa pl
dc.title.alternative The impact of rehabilitation results on the quality of life of patients affected by the Down syndrome. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy omówiony został problem leczenia pacjentów z zespołem Downa, a także oceniono wpływ tego leczenia na jakość ich życia oraz udział w życiu społecznym. Dokonano analizy materiału zebranego za pomocą przeprowadzonego badania ankietowego wśród rodziców dzieci z zespołem Downa – podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Wyciągnięto wnioski, z których wynika, że rehabilitacja wpływa na poprawę ogólnej sprawności u dzieci oraz na zwiększenie ich samodzielności w zakresie czynności dnia codziennego. Dzięki rehabilitacji dzieci stają się bardziej otwarte na kontakt z rówieśnikami, a także na otaczający je świat. pl
dc.abstract.en The paper is focused on the treatment of the patients with the Down syndrome, and assesses the impact of such treatment on the quality of such patients’ life an on their participation in the social life. It contains an analysis of the material collected via a survey carried out among the parents of the children suffering from the Down syndrome, associated in „Dać Szansę” – an Association of Parents and Guardians of Disabled Children in Wadowice.The conclusions drawn indicate that the rehabilitation helps in improving general physical fitness of the children and in increasing their independence in carrying out everyday activities. With rehabilitation, the children become more open towards their peers and towards the surrounding world. pl
dc.subject.pl zespół Downa, jakość życia, rehabilitacja pl
dc.subject.en Down syndrome, quality of life, rehabilitation pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103249-199612 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)