Jagiellonian University Repository

Aktywność fizyczna, rehabilitacja, a ich wpływ na udział w życiu społecznym kobiet po mastektomii

pcg.skipToMenu

Aktywność fizyczna, rehabilitacja, a ich wpływ na udział w życiu społecznym kobiet po mastektomii

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Batko, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:58:29Z
dc.date.available 2020-07-26T19:58:29Z
dc.date.submitted 2016-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209779
dc.language pol pl
dc.title Aktywność fizyczna, rehabilitacja, a ich wpływ na udział w życiu społecznym kobiet po mastektomii pl
dc.title.alternative PHYSICAL ACTIVITY, REHABILITATION, AND THEIR EFFECT ON PARTICIPATION IN SOCIAL LIFE WOMEN AFTER MATEKTOMII pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy został omówiony problem leczenia pacjentek po mastektomii w przebiegu choroby nowotworowej, a także wpływ aktywności fizycznej i rehabilitacji na życie społeczne Amazonek. Dokonano analizy materiału zebranego na podstawie badania ankietowego wśród Amazonek ze Stowarzyszenia im. Heleny Włodarczyk w Nowym Sączu. Wyciągnięto wnioski, z których wynika, że aktywność fizyczna jaki i rehabilitacja mają wpływ na poprawę ogólnej sprawności kobiet po mastektomii, a także na ich życie codzienne oraz życie społeczne. Dzięki rehabilitacji oraz aktywności fizycznej stają się bardziej otwarte na kontakt z osobami będącymi w podobnej sytuacji, jak i resztą społeczeństwa, a także na otaczający je świat. pl
dc.abstract.en The paper discusses the issue of treating patients who have undergone a mastectomy in the course of a neoplastic disease as well as the impact of physical activity and rehabilitation on the social life of the Amazons. The paper analyses data collected during a survey among the Amazons from the Helena Włodarczyk Association of Amazons in Nowy Sącz. It was concluded that both physical activity and rehabilitation have an impact on improving the overall physical functioning of women who had undergone a mastectomy as well as their everyday and social life. Rehabilitation and physical activity make them more open to contact with people in a similar situation and the rest of society as well as the world around them. pl
dc.subject.pl Mastektomia, Amazonki, rehabilitacja, aktywność fizyczna, jakość życia pl
dc.subject.en mastectomy, the Amazons, rehabilitation, physical activity, quality of life pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Marek [SAP20000309] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103243-199801 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)