Jagiellonian University Repository

Dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym kręgosłupa, wśród tancerzy sportowego tańca towarzyskiego

pcg.skipToMenu

Dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym kręgosłupa, wśród tancerzy sportowego tańca towarzyskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.author Patrylak, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:57:37Z
dc.date.available 2020-07-26T19:57:37Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209765
dc.language pol pl
dc.title Dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym kręgosłupa, wśród tancerzy sportowego tańca towarzyskiego pl
dc.title.alternative Cervical spine pain among competitive ballroom dancers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: W sportowym tańcu towarzyskim, tancerze trenują wiele lat, aby wypracować bardzo specyficzną postawę ciała, dotyczącą w dużym stopniu ustawienia kręgosłupa szyjnego. Postawa ta jest różna w zależności od stylu tanecznego. Utrzymanie jej jest fundamentem sportowego tańca towarzyskiego. To stawia pytanie, czy adaptacje, które powstają w kręgosłupie są przejściowe, tylko podczas tańca, czy powodują stałe zmiany w budowie anatomicznej kręgosłupa, mogące prowadzić do wystąpienia poważnych dysfunkcji tej części naszego układu kostno-stawowego. Inne sporty również wymagają odpowiedniej postawy ciała, która jest bardzo istotna dla sportowca, jednak bazują one na fizjologicznej budowie ciała, kiedy w sportowym tańcu towarzyskim ulega ona naruszeniu.Cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na problem występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego wśród tancerzy sportowego tańca towarzyskiego. Praca ta ma również na celu pokazanie częstości występowania tego zjawiska w badanej grupie oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie tancerzy z dolegliwościami.Materiał i metody: W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 25 pytań podzielonych na 3 grupy: dane osobowe, informacje na temat kariery tanecznej badanego oraz pytania o dolegliwości bólowe ze strony odcinka szyjnego kręgosłupa. Do oceny stopnia nasilenia bólu użyto dziesięciostopniowej skali bólu VAS przedstawionej w formie graficznej.Wyniki: W przebadanej grupie 32 osób, 14 z nich nie cierpiało na dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego, co stanowi 43,75% całkowitej grupy osób. Natomiast 18 osób cierpi na dolegliwości bólowe kręgosłupa. Grupa osób z dolegliwościami bólowymi stanowi 56,25% grupy. Wnioski: Tancerze, ze względu na specyficzną postawę ciała, wymuszoną przed technikę tańca towarzyskiego, posiadają dolegliwości ze strony odcinka szyjnego kręgosłupa. Najczęstszym rodzajem dolegliwości jest ból mięśniowy, związany ze skurczem mięśni, złą relaksacją mięśni, nadmiernym ich napięciem. Średnie nasilenie bólu wyniosło 5,06 w skali VAS. 67% badanych tancerzy określa swój ból pomiędzy umiarkowanym a silnym. pl
dc.abstract.en Introduction: Competitive ballroom dancers train for many years to achieve a characteristic posture, mainly in terms of cervical spine position. The posture varies depending on the dance style and achieving it is crucial in dancesport. This leads to the question of whether the changes in the spine position required by dancing are temporary and occur only while dancing, or whether they lead to permanent changes in the anatomical structure of the spine which may cause serious cervical spine disorders. Specific postures are also essential in other sports, but while they are based on the physiological structure of the human body competitive ballroom dancing changes this structure.Objectives: The aim of the present paper is to point to the problem of cervical spine pain among competitive ballroom dancers. The paper discusses the prevalence of the issue in the study group and the ways of overcoming it by the dancers.Materials and methods: An original questionnaire created by the author was used in the study. The questionnaire comprises 25 questions grouped in three categories: personal data, the dancing career, and the history of cervical spine pain. To assess the pain, a ten-grade visual analogue scale was used.Results: In the studied sample of 32 dancers, 14, that is 43.75% of the sample, have not experienced cervical spine pain, while 56.25% have experienced cervical spine pain.Conclusion: Because of the characteristic posture required by ballroom dancing techniques, dancesport dancers experience cervical spine pain. The most common complaint is muscle pain, connected with muscle contraction, poor muscle relaxation and excessive muscular tension. Mean pain intensity in the sample is 5.06% in the VAS scale. 67% of the dancers describe their pain as moderate to severe. pl
dc.subject.pl taniec towarzyski, kręgosłup szyjny, urazy sportowe pl
dc.subject.en ballroom dance, cervical spine, sports injuries pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103229-143210 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)