Jagiellonian University Repository

Dwa nowe gatunki niesporczaków (Tardigrada) dla fauny Polski

pcg.skipToMenu

Dwa nowe gatunki niesporczaków (Tardigrada) dla fauny Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Michalczyk, Łukasz pl
dc.contributor.author Nowak, Bernadeta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:56:17Z
dc.date.available 2020-07-26T19:56:17Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209744
dc.language pol pl
dc.title Dwa nowe gatunki niesporczaków (Tardigrada) dla fauny Polski pl
dc.title.alternative Two new water bear species (Tardigrada) to the fauna of Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niesporczaki to typ mikroskopijnych bezkręgowców zasiedlających lądowe i wodne środowiska na całym świecie. Polska tardigradofauna na chwilę obecną liczy 102 gatunki. W niniejszej pracy podaję dwa nowe gatunki niesporczaków dla fauny Polski ‒ Macrobiotus cf. joannae PILATO & BINDA, 1983 i Macrobiotus cf. vladimiri BERTOLANI, BISEROV, REBECCHI & CESARI, 2011, należące do grupy hufelandi, które stwierdziłam z prób zebranych odpowiednio z północy oraz południa naszego kraju. Zaprezentowane analizy morfologiczne i morfometryczne zostały wykonane z użyciem mikroskopu świetlnego z kontrastem fazowym. Znalezione gatunki porównałam z ich oryginalnymi opisami, dodatkowo w przypadku M. cf. vladimiri z paratypami wypożyczonymi z kolekcji ROBERTO BERTOLANIEGO. W swojej pracy przedyskutowałam również trudności związane z taksonomią grupy hufelandi, a także możliwe wykorzystanie metod taksonomii integratywnej w celu dalszego jej poznania. pl
dc.abstract.en Tardigrades are a phylum of microscopic invertebrates inhabiting terrestrial and aquatic environments throughout the world. To date, the Polish tardigradofauna encompasses 102 species. In this thesis, I report two new species of tardigrades for Poland: Macrobiotus cf. joannae PILATO & BINDA, 1983 found in the northern part of the country and Macrobiotus cf. vladimiri BERTOLANI, BISEROV, REBECCHI & CESARI, 2011 found in southern Poland. Both species represent the hufelandi group. The presented morphometric and morphological data have been obtained using light microscopy imaging with phase contrast. The species have been compared with their original descriptions. Additionally, in the case of M. cf. vladimiri, I also compared my specimens with paratypes borrowed from the ROBERTO BERTOLANI collection. I also discuss difficulties with the taxonomy of the hufelandi group as well as the possible application of integrative taxonomy methods to for solving these problems. pl
dc.subject.pl grupa Macrobiotus hufelandi, morfologia, morfometria, niesporczaki, taksonomia, Tardigrada pl
dc.subject.en Macrobiotus hufelandi group, morphology, morphometry, Tardigrada, taxonomy, water bears pl
dc.contributor.reviewer Michalczyk, Łukasz pl
dc.contributor.reviewer Jabłońska, Anna [SAP11015049] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103207-158837 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)