Jagiellonian University Repository

Autofagia – mechanizmy i funkcje

pcg.skipToMenu

Autofagia – mechanizmy i funkcje

Show full item record

dc.contributor.advisor Pyza, Elżbieta [SAP11010854] pl
dc.contributor.author Jurczak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:55:04Z
dc.date.available 2020-07-26T19:55:04Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209725
dc.language pol pl
dc.title Autofagia – mechanizmy i funkcje pl
dc.title.alternative Autophagy - mechanism and functions pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Autofagia to proces degradacji komponentów komórki zachodzący u wszystkich eukariontów. Wyróżniamy trzy główne typy autofagii: mikroautofagię, makroautofagię i autofagię z udziałem czaperonów oraz wiele rodzajów autofagii selektywnej, polegającej na usuwaniu wybranych organelli komórki lub patogenów. Czynniki stresowe m.in. brak składników odżywczych, hipoksja, reaktywne formy tlenu są odpowiedzialne za indukcje autofagii, natomiast za regulację procesu u ssaków głównie odpowiada szlak sygnalizacyjny z udziałem kinazy mTOR (ang. mammalian target of rapamycin). W molekularny mechanizm makroautofagii zaangażowane są białka Atg zgrupowane w cztery kompleksy odpowiedzialne za inicjację procesu oraz formowanie autofagolizosomu – struktury wewnątrz której następuje degradacja składników cytoplazmatycznych. Autofagia jako proces fizjologiczny odpowiada za utrzymanie homeostazy komórki, ale także, jako II typ programowanej śmierci komórki, bierze udział w eliminacji tkanek podczas rozwoju u Drosophila melanogaster i Caenorhabditis elegans. Ponadto, zaburzenie funkcjonowania autofagii obserwuje się w przypadku chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworowych. pl
dc.abstract.en Autophagy is a process of cell degradation which takes place in all eukarionts. Mikroautophagy, makroautophagy, and autophagy with chaperons, there are three main types of autophagy. There are also many different selective types of autophagy which destroy specific cells or pathogens. Stress factors as the lack of nutrients and hypoxia are responsible for the induction of autophagy and mTOR signaling pathway is responsible for regulation of this process in mammals. Four groups of Atg proteins are involved in the molecular mechanism of makroautophagy and take part in initiation of that process and formation of autolysosome in which cytoplasmic components are destroyed. Autophagy is also a physiological process responsible for homeostasis of cells. It also takes part in the elimination of tissue for example during metamorphosis of Drosophila melanogaster and development of Caenorhabditis elegans. Disfunction of autophagy can be observed in neoplastic and neurodegenerative diseases. pl
dc.subject.pl autofagia, molekularny mechanizm pl
dc.subject.en autophagy, molecular mechanisms pl
dc.contributor.reviewer Pyza, Elżbieta [SAP11010854] pl
dc.contributor.reviewer Tylko, Grzegorz [SAP11017629] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103184-184689 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)