Jagiellonian University Repository

Wybrane czynniki wpływające na zmiany osteoporotyczne

pcg.skipToMenu

Wybrane czynniki wpływające na zmiany osteoporotyczne

Show full item record

dc.contributor.advisor Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.contributor.author Gaweł, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:53:02Z
dc.date.available 2020-07-26T19:53:02Z
dc.date.submitted 2016-09-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209693
dc.language pol pl
dc.title Wybrane czynniki wpływające na zmiany osteoporotyczne pl
dc.title.alternative Selected factors affecting changes in osteoporotic pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Osteoporoza jest chorobą stanowiącą obecnie problem nie tylko zdrowotny ale również socjoekonomiczny powiązany z wysokimi kosztami leczenia złamań będących konsekwencją zmian w układzie kostnym. Choroba przebiega podstępnie, powodując w pierwszym etapie bezbolesne zmiany w układzie kostnym, niszcząc jego strukturę, aby w zaawansowanym stadium przybierać formę złamań osteoporycznych. Dlatego także nazywana jest potocznie „cichym zabójcą”. Ze względu na duży wpływ stylu życia i diety w rozwój osteoporozy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała tę jednostkę chorobową za cywilizacyjną.Osteoporoza powoduje zmiany w prawidłowej budowie kości, ma na to wpływ zwiększona aktywność komórek kościogubnych w stosunku to osteoblastów. W wyniku tego procesu dochodzi do zaniku beleczek poziomych, jest on najbardziej odczuwalny w trzonach kręgosłupa. Osteoporoza dzieli się na wtórną oraz pierwotną. Osteoporozy pierwotne natomiast rozróżniamy na inwolucyjne, a także idiopatyczne. Na wystąpienie osteoporozy wtórnej ma wpływ szereg czynników składowych. Obniżająca się BMD (z ang. bone mineral density) może być wynikiem wystąpienia czynników ryzyka, zaliczamy do nich czynniki genetyczne, na które składają się predyspozycje do złamań, choroby genetyczne, a także działanie różnych genów. Natomiast do czynników środowiskowych możemy zaliczyć: aktywność fizyczną, dietę, choroby wpływające na wystąpienie zmian osteoporotycznych, przyjmowane leki, a także używki: kofeina, palenie papierosów oraz picie alkoholu. pl
dc.abstract.en Osteoporosis is a disease which is currently not only a health problem but also a socio-economic one, associated with the high costs of treatment of fractures, that are a consequence of changes in the skeletal system. The course of the disease is insidious and in the first stage results in painless changes in the skeletal system that destroy its structure and in the advances stage take form of osteoporotic fractures. Therefore, it is commonly known as the “silent killer”. Due to it being largely caused by lifestyle and diet, World Health Organization (WHO) declared osteoporosis a disease of affluence.Osteoporosis causes changes in normal bone structure, which is caused by increased activity of osteoclasts in respect to osteoblasts. In that process there is a loss of the trabeculae in the horizontal that is most noticeable in the vertebral body. The disease is divided into primary and secondary osteoporosis and amongst primary osteoporosis we can distinguish involutional and idiopathic osteoporosis. The occurrence of secondary osteoporosis is affected by several factors. The decrease of BMD (bone mineral density) might be the result of risk factors, such as genetic factors, which include fractures predisposition to osteoporotic medications, as well as effects of various genes. In contrast, the environmental factors can include: physical activity, diet, diseases affecting the occurrence of osteoporotic medications and stimulants: caffeine, smoking cigarettes and drinking alcohol. pl
dc.subject.pl osteoporoza, czynniki ryzyka, gęstość mineralna kości pl
dc.subject.en osteoporosis, risk factors, bone mineral density pl
dc.contributor.reviewer Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103145-180253 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)