Jagiellonian University Repository

Seksualna sfera życia starożytnych Rzymian

pcg.skipToMenu

Seksualna sfera życia starożytnych Rzymian

Show full item record

dc.contributor.advisor Bąkowska-Czerner, Grażyna pl
dc.contributor.author Jarząb, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:51:50Z
dc.date.available 2020-07-26T19:51:50Z
dc.date.submitted 2018-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209674
dc.language pol pl
dc.title Seksualna sfera życia starożytnych Rzymian pl
dc.title.alternative The sexual sphere of life of the ancient Romans pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi analizę życia seksualnego starożytnych Rzymian, w którym można wyróżnić trzy elementy: miłość małżeńską, płatną i homoseksualną. Osobny rozdział poświęcono również magi, fetyszom i dewiacjom. Praca ta udowadnia, że powszechny obecnie pogląd dotyczący rozpustnego stylu życia antycznych Rzymian jest błędny. pl
dc.abstract.en The thesis is an analysis of the sexual life of the ancient Romans, in which three elements can be distinguished: marital, paid and homosexual love. A separate chapter was also devoted to magic, fetishes and deviations. This thesis proves that the currently popular view regarding the dissolute lifestyle of the ancient Romans is wrong. pl
dc.subject.pl seks, małżeństwo, homoseksualizm, prostytucja, fetysze, dewiacje pl
dc.subject.en sex, marriage, homosexuality, prostitution, fetishes, deviations pl
dc.contributor.reviewer Bąkowska-Czerner, Grażyna pl
dc.contributor.reviewer Balbuza, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103122-131881 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy porównawcze studia cywilizacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)