Jagiellonian University Repository

Mikrosporogeneza u Rudbeckia laciniata L., gatunku inwazyjnego we florze Polski

pcg.skipToMenu

Mikrosporogeneza u Rudbeckia laciniata L., gatunku inwazyjnego we florze Polski

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.author Jędrychowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:50:22Z
dc.date.available 2020-07-26T19:50:22Z
dc.date.submitted 2016-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209651
dc.language pol pl
dc.title Mikrosporogeneza u Rudbeckia laciniata L., gatunku inwazyjnego we florze Polski pl
dc.title.alternative Microsporogenesis of Rudbeckia laciniata L., invasive species in the flora of Poland. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była analiza mikrosporogenezy Rudbeckia laciniata L., taksonu należącego do rodziny Asteraceae, zaliczanego w Polsce do gatunków inwazyjnych. Obserwacje wykazały, że zarówno podczas pierwszego jak podczas drugiego podziału mejotycznego w części mejocytów występowały zaburzenia. W metafazie I obserwowano pojedyncze chromosomy, które nie były włączane w płytkę metafazową. Podczas anafazy I i telofazy I, w wielu komórkach w obrębie wrzeciona podziałowego widoczne były opóźnione chromosomy. Także podczas drugiego podziału obserwowano pojedyncze chromosomy poza płytkami metafazowymi, różnej wielkości płytki metafazowe oraz opóźnione chromosomy w telofazie II. W wyniku zaburzonego podziału mejotycznego często powstawały triady oraz sporadycznie pentady. Ponadto obecność licznych diad wskazuje, że część mejocytów nie podejmowała drugiego podziału mejotycznego. W analizowanym materiale stwierdzono także brak synchroniczności stadiów podziałowych w pylnikach. W tych samych komorach pyłkowych obserwowano mejocyty będące w toku pierwszego podziału mejotycznego oraz komórki przechodzące drugi podział mejotyczny. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to investigate the course of microsporogenesis of Rudbeckia laciniata L. (Asteraceae), one of the invasive taxa in the Polish flora. Cytoembryological analysis showed disturbances in the course of microsporogenesis. At metaphase I, single chromosomes, situated away from the equatorial plate, were observed. Moreover, lagging chromosomes as well as chromosomes bridges were present in many cells at anaphase I as well at telophase I. The second meiotic division was also disturbed. In metaphase II, single chromosomes were observed away from the metaphase plate. There were also some lagging chromosomes visible in telophase II. As a result of disturbances in meiosis, diads, triads, diads with micronuclei and occasionally pentads were formed. The presence of numerous dyads indicates that some meiocytes do not undergo the second meiotic division. Moreover, it was stated that the meiotic division ran assynchronously in many of the analyzed samples. In the same pollen chamber, meiocytes during the first meiotic division were observed next to the cells undergoing the second meiotic division. pl
dc.subject.pl Asteraceae, Rudbeckia laciniata, mikrosporogeneza, zaburzenia mejozy pl
dc.subject.en Asteraceae, Rudbeckia laciniata, microsporogenesis, meiosis disturbances pl
dc.contributor.reviewer Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.reviewer Słomka, Aneta [SAP11020210] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103095-167518 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)