Jagiellonian University Repository

Zróżnicowanie przestrzenne chemizmu i aktywności mikrobiologicznej gleb na terenie gminy Pińczów

pcg.skipToMenu

Zróżnicowanie przestrzenne chemizmu i aktywności mikrobiologicznej gleb na terenie gminy Pińczów

Show full item record

dc.contributor.advisor Laskowski, Ryszard [SAP11012037] pl
dc.contributor.author Kocjan, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:48:43Z
dc.date.available 2020-07-26T19:48:43Z
dc.date.submitted 2016-09-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209625
dc.language pol pl
dc.title Zróżnicowanie przestrzenne chemizmu i aktywności mikrobiologicznej gleb na terenie gminy Pińczów pl
dc.title.alternative Spatial diversity of chemistry and microbial activity of soils in the municipality of Pińczów. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy zbadano zróżnicowanie przestrzenne i aktywność mikrobiologiczną gleby na terenie gminy Pińczów, w miejscowości Sadek. Próbki pobrano z dwóch typów miejsc: las i pola uprawne. Celem pracy było porównanie chemizmu gleb leśnych i pól uprawnych oraz stwierdzenie, czy istnieje związek między chemizmem gleb i aktywnością mikroorganizmów glebowych. Badane były następujące właściwości gleby: respiracja, pH oraz zawartość pierwiastków N, P, Fe, K, Mg i Zn, przy czym ten ostatni został wykorzystany jako wskaźnik zanieczyszczenia. pl
dc.abstract.en The paper presents the spatial differentiation and the microbiological activity in soil in Sadek village (municipality Pińczów). The soil samples were collected from two types of places: forest and farmland. The aim of this study was to compare the chemistry of forest soils and cultivated fields and determine whether there is a correlation between a chemistry of soils and a soil respiration activity. Respiration, pH and content of the elements N, P, Fe, K, Mg and Zn (as an indicator of pollution) were the main features examined in the thesis. pl
dc.subject.pl gleby, chemizm gleby, aktywność mikrobiologiczna gleby, zanieczyszczenia gleby, pierwiastki w glebie pl
dc.subject.en soil, soil chemistry, soil respiration activity, soil pollution, chemical elements pl
dc.contributor.reviewer Laskowski, Ryszard [SAP11012037] pl
dc.contributor.reviewer Niklińska, Maria [SAP11012213] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103067-188064 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia i geografia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)