Jagiellonian University Repository

The influence of green fluorescent protein (GFP) on fitness of the nematode Caenorhabditis elegans

pcg.skipToMenu

The influence of green fluorescent protein (GFP) on fitness of the nematode Caenorhabditis elegans

Show full item record

dc.contributor.advisor Prokop, Zofia pl
dc.contributor.author Toch, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:47:58Z
dc.date.available 2020-07-26T19:47:58Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209613
dc.language eng pl
dc.title The influence of green fluorescent protein (GFP) on fitness of the nematode Caenorhabditis elegans pl
dc.title.alternative Wpływ białka zielonej fluorescencji (GFP) na dostosowanie nicienia Caenorhabditis elegans pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Po odkryciu białka zielonej fluorescencji (GFP) w latach 60-tych, zaczęło być ono często wykorzystywane w nauce jako cząsteczka markerowa. Dla przykładu, nicień Caenorhabditis elegans jest jednym z wielu zwierząt, którego linie z wszczepionym GFP były niejednokrotnie używane w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych jako szczepy testowe. W ewolucji eksperymentalnej szczepy wyjściowe z wprowadzonym GFP mogą być bezpośrednio skonfrontowane ze swoimi potomkami. Niestety wpływ ekspresji GFP na dostosowanie osobników nie został jeszcze dobrze zbadany. Produkcja jakiegokolwiek białka jest kosztowna dla organizmu, w związku z czym produkcja dodatkowego białka tym bardziej powinna wywrzeć wpływ na jego budżet energetyczny, a co za tym idzie – na dostosowanie. W moim eksperymencie zbadałam wpływ ekspresji białka zielonej fluorescencji na dostosowanie nicienia C.elegans. Pierwszym krokiem było wprowadzenie GFP metodą introgresji z trzech trangenicznych szczepów, posiadających różną ekspresję GFP. W przypadku każdego genu, wprowadzałam go na tło genetyczne pięciu zinbredowanych linii uzyskanych w naszym laboratorium. Po porównaniu dostosowania zwierząt wykazujących ekspresje GFP, wybrałam jeden szczep (używany także w innych badaniach) i porównałam jego dostosowanie z dostosowaniem naszego typu dzikiego. Jako miarę dostosowania obrałam całożyciowy sukces reprodukcyjny – ilość jaj złożoną przez osobnika, z których wykluły się larwy. Dzięki mojemu eksperymentowi odnotowałam negatywny wpływ produkcji GFP na dostosowanie nicienia C.elegans. Dodatkowo mogę stwierdzić, iż na efekt ten nie wpływa miejsce ekspresji białka zielonej fluorescencji. Moje wyniki powinny mieć kluczowe znaczenie w badaniach posługujących się szczepami testowymi posiadającymi GFP. pl
dc.abstract.en Since its discovery in 1962, green fluorescent protein (GFP) has been widely used in biology as a marker molecule. Caenorhabitis elegans is one of many species where strains with GFP expression have been created and used in ecological and evolutionary studies as tester strains. For example, in experimental evolution, ancestral lines with introgressed GFP can be directly competed against their descendants. However, little is known about the influence of GFP expression on fitness. Since protein production is costly for cells, we can expect that the expression of an additional protein will affect the energetic budget of organisms and in consequence – their fitness.In this project, I examined the effects of GFP expression on fitness of C.elegans. I introgressed GFP gene from three transgenic strains, differing in genomic location of GFP and in effect – in its expression patterns, into five inbred lines derived from a widely used laboratory strain (N2). Thus, from each of the five inbred lines I obtained a set of 4 lines differing in whether and where they express GFP, but otherwise having nearly identical genetic background. Then I assayed fitness of all lines, measured as lifetime reproductive success (total number of offspring). My results showed that production of GFP significantly decreases fitness of the nematode C.elegans. I speculate, that such phenomenon might be caused due to extra energetic expenditure on GFP production and suggest to consider this results in future experimental evolution studies with use of C.elegans GFP mutants. pl
dc.subject.pl białko zielonej fluorescencji, GFP, Caenorhabditis elegans, dostosowanie pl
dc.subject.en green fluorescent protein, GFP, Caenorhabditis elegans, fitness pl
dc.contributor.reviewer Prokop, Zofia pl
dc.contributor.reviewer Korona, Ryszard [SAP11012287] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103053-148268 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy Ecology and Evolution pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)