Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie rodzinnych przedsiębiorstw turystycznych na Podhalu, przykład Poronina

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie rodzinnych przedsiębiorstw turystycznych na Podhalu, przykład Poronina

Show full item record

dc.contributor.advisor Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.contributor.author Nocoń, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:46:41Z
dc.date.available 2020-07-26T19:46:41Z
dc.date.submitted 2017-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209593
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie rodzinnych przedsiębiorstw turystycznych na Podhalu, przykład Poronina pl
dc.title.alternative Activity of touristic family business in Podhale, study case of Poronin pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podhale jako region turystyczny znany jest już od XIX wieku, kiedy to odkryto lecznicze właściwości klimatu górskiego oraz utworzono kolej łączącą Kraków z Zakopanem. Co roku przyjeżdża tu coraz więcej turystów. Sprzyja to rozwojowi bazy noclegowej i gastronomicznej. Miejsca noclegowe w znacznej mierze oferowane są przez właścicieli prywatnych domów. Jako obszar badań wybrano Poronin, gdzie większość obiektów świadczących usługi noclegowe stanowią rodzinne przedsiębiorstwa przekazywane kolejnemu pokoleniu bądź założone niedawno. Rodzinne przedsiębiorstwa turystyczne charakteryzują się specyficznym sposobem zarządzania. W większości przypadków są to niewielkie obiekty noclegowe, gdzie turyści czują się „jak w domu” i nawet mogą stać się częścią rodziny. Można stwierdzić, że tego typu działalność noclegowa na Podhalu jest dominującą i tak pozostanie. Takie obiekty są bardzo popularne wśród turystów, którzy odwiedzają Podhale i chcą poznać jego kulturę. pl
dc.abstract.en Podhale as a tourist region has been known since the 19th century when the healing properties of the mountain climate were discovered and a railway linking Krakow and Zakopane was established. Every year more tourists come here. This is conducive to the development of accommodation and catering facilities. The accommodation is largely offered by owners of private homes. Poronin has been chosen as the research area, where most of the accommodation providers are family businesses that are transferred to the next generation or newly established. Family tourism businesses are characterized by a specific management approach. In most cases, these are small accommodations where tourists feel "at home" and can even become part of the family.It can be said that this type of accommodation activities in Podhale is dominant and so will remain. Such objects are very popular among tourists who visit Podhale and want to get to know its culture. pl
dc.subject.pl rodzinne przedsiębiorstwo, zarządzanie, Podhale, turystyka, zagospodarowanie turystyczne pl
dc.subject.en family business, management, Podhale, tourism, touristic facilities, pl
dc.contributor.reviewer Mika, Mirosław [SAP11018123] pl
dc.contributor.reviewer Faracik, Robert [SAP11018415] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103028-158921 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy turystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)