Jagiellonian University Repository

Ewolucja gleb organicznych wskutek odwadniania w Wołosatem (Bieszczady Zachodnie)

pcg.skipToMenu

Ewolucja gleb organicznych wskutek odwadniania w Wołosatem (Bieszczady Zachodnie)

Show full item record

dc.contributor.advisor Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.author Szkaradek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:45:21Z
dc.date.available 2020-07-26T19:45:21Z
dc.date.submitted 2017-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209572
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja gleb organicznych wskutek odwadniania w Wołosatem (Bieszczady Zachodnie) pl
dc.title.alternative Evolution of organic soils due to drainage in Wołosate village (Western Bieszczady) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Torfowiska wysokie są cennymi i rzadkimi ekosystemami w Polsce południowej, pełniącymi szereg istotnych funkcji środowiskowych. Celem niniejszej pracy było określenie zmian spowodowanych przez melioracje odwadniające w torfowiskach wysokich w dolinie Wołosatego (Bieszczady Zachodnie), na podstawie różnic we właściwościach fizykochemicznych torfu w ich częściach naturalnych oraz przekształconych. Na próbach pobranych z trzech torfowisk (Wołosate I, Wołosate II, Syhłowaciec) oznaczono strukturę badanego materiału, gatunek torfu oraz stopień rozkładu metodą SPEC. Zanalizowano odczyn roztworu glebowego, popielność, gęstość właściwą i objętościową, procentową zawartość całkowitych form azotu, węgla, wodoru oraz oznaczono stosunek C/N. Wykazano istotny wpływ procesu murszenia, związanego z osuszaniem torfowisk na zwiększenie stopnia rozkładu torfu, zmiany w strukturze materiału organicznego, wzrost wartości pH, wzrost popielości oraz spadek stosunku C/N. pl
dc.abstract.en Peat bogs are valuable and rare ecosystems in southern Poland, carrying a number of important environmental functions. The aim of this work was to determine the changes caused by drainage melioration in peat bogs in the Wołosate Valley (West Bieszczady), basing on differences in physicochemical properties of peat in their natural and transformed parts. Using samples taken from three peat bogs (Wołosate I, Wołosate II, Syhłowaciec), the structure of the examined material, the degree of peat decomposition by the SPEC method were determined. The pH, ash content, specific and bulk density, percentage of total forms of nitrogen, carbon and hydrogen, and C/N ratios were analyzed. Significant impact of process of muck forming, associated with drainage of peat bogs, has been determined to increase peat degradation, changes in soil material structure, pH increase, increase of ahs content and decrease in C / N ratio. pl
dc.subject.pl torfowiska wysokie, melioracje odwadniające, proces murszenia pl
dc.subject.en peat bogs, drainage meliorations, muck forming process pl
dc.contributor.reviewer Drewnik, Marek [SAP11015309] pl
dc.contributor.reviewer Szymański, Wojciech pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102998-160445 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)