Jagiellonian University Repository

Wieloletnia zmienność kontynentalizmu klimatu w Europie

pcg.skipToMenu

Wieloletnia zmienność kontynentalizmu klimatu w Europie

Show full item record

dc.contributor.advisor Ustrnul, Zbigniew [SAP11019499] pl
dc.contributor.author Bierczak, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:45:13Z
dc.date.available 2020-07-26T19:45:13Z
dc.date.submitted 2019-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209570
dc.language pol pl
dc.title Wieloletnia zmienność kontynentalizmu klimatu w Europie pl
dc.title.alternative Long-term variability of European continentality of climate pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono zróżnicowanie warunków klimatycznych oraz kontynentalizmu klimatu pod kątem różnic czasowych oraz przestrzennych wzdłuż równoleżnika 50N. Ocena zmienności zjawiska kontynentalizmu termicznego klimatu została przeprowadzona na podstawie określonych wskaźników, m.in.: Ewerta, Johanssona-Rindgleba oraz Marsza. Ponadto, praca wykazała, iż zmiany klimatu zachodzą z różną prędkością w oceanicznym oraz kontynentalnym typie klimatu. pl
dc.abstract.en This thesis is a comprehensive insight on the issue of continentality of climate changes in Europe. Focusing on differences in time and space along the parallel of 50 deg. N. The assessment of the variability of the phenomenon was carried out on the basis of specific indicators: Ewert index, Johannson-Rindgleb index and Marsz index. In addition, the thesis showed that climate change occurs at different speed in oceanic and continental climate types. pl
dc.subject.pl zmiany klimatu, kontynentalizm klimatu, kontynentalizm termiczny, współczynnik kontynentalizmu Ewerta, współczynnik kontynentalizmu Johanssona-Rindgleba, współczynnik kontynentalizmu Marsza, roczna amplituda temperatury powietrza pl
dc.subject.en climate change, continentality of climate, thermal continentality of climate, Ewert index, Johansson-Rindgleb index, Marsz index, annual air temperature amplitude pl
dc.contributor.reviewer Ustrnul, Zbigniew [SAP11019499] pl
dc.contributor.reviewer Kowanetz, Leszek [SAP11008514] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102995-160156 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy hydrologia, meteorologia i klimatologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)