Jagiellonian University Repository

Wpływ suszonych owoców na właściwości przeciwutleniające wybranych czarnych herbat

pcg.skipToMenu

Wpływ suszonych owoców na właściwości przeciwutleniające wybranych czarnych herbat

Show full item record

dc.contributor.advisor Pawlak, Anna [SAP11016784] pl
dc.contributor.author Jeleń, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:42:51Z
dc.date.available 2020-07-26T19:42:51Z
dc.date.submitted 2016-04-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209533
dc.language pol pl
dc.title Wpływ suszonych owoców na właściwości przeciwutleniające wybranych czarnych herbat pl
dc.title.alternative The influence of dried fruits on the antioxidant activity of selected black teas pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy zbadano wpływ obecności suszonych owoców na aktywność przeciwutleniającą wybranych czarnych herbat. Oznaczono ich aktywność antyoksydacyjną metodą redukcji kationorodnika ABTS•+, a zawartość jednej z aktywnych substancji - katechin – metodą wanilinową. Ponadto, przy użyciu metod biofizycznych, przeprowadzono badania potwierdzające zdolność ekstraktów herbacianych do hamowania procesu peroksydacji lipidów w układach modelowych zawierających lipidy wyekstrahowane z siatkówek bydlęcych. Stałe szybkości gaszenia tlenu singletowego wyznaczono metodą bezpośredniej detekcji fosforescencji 1O2. Wykazano, że suszone owoce podnoszą, chociaż w niewielkim stopniu, aktywność przeciwutleniającą czarnej herbaty. pl
dc.abstract.en In this work, the impact of different dried fruits on the antioxidant activity of selected black tea has been analysed. The antioxidant activity of ethanol extracts of studied teas has been determined using TEAC method in which their ability to reduce ABTS•+ radical is studied, while the total catechins content was measured using vanillin assay. In addition, capacity of these tea extracts to inhibit lipid peroxidation process in model systems consisted of lipids extracted from bovine retinas has been investigated by biophysical methods. The rate constants of singlet oxygen quenching by studied tea extracts has been determined using time-resolved direct detection of singlet oxygen phosphorescence at 1270nm. The obtained results indicate that addition of dried fruits improves, however in a limited extent, antioxidant activity of black tea. pl
dc.subject.pl polifenole, przeciwutleniacze, katechiny, test TBARS, oksymetria EPR, tlen singletowy, peroksydacja lipidów, aktywność przeciwutleniająca pl
dc.subject.en polyphenols, antioxidants, catechin, TBARS assay, EPR oximetry, singlet oxygen, lipid peroxidation, antioxidant activity pl
dc.contributor.reviewer Pawlak, Anna [SAP11016784] pl
dc.contributor.reviewer Latowski, Dariusz [SAP11020234] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102939-83376 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biofizyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)