Jagiellonian University Repository

Indywidualna charakterystyka osadzonych kobiet formułujących oceny uciążliwości pobytu w zakładzie penitencjarnym

pcg.skipToMenu

Indywidualna charakterystyka osadzonych kobiet formułujących oceny uciążliwości pobytu w zakładzie penitencjarnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.author Borończyk-Saczka, Luiza pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:42:09Z
dc.date.available 2020-07-26T19:42:09Z
dc.date.submitted 2016-03-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209522
dc.language pol pl
dc.title Indywidualna charakterystyka osadzonych kobiet formułujących oceny uciążliwości pobytu w zakładzie penitencjarnym pl
dc.title.alternative Individual characteristics of imprisoned women formulating evaluations of penitentiary troublesomeness pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest ukazanie indywidualnej charakterystyki osadzonych kobiet, które formułują oceny uciążliwości pobytu w zakładzie penitencjarnym. Jak wynika z przeprowadzonych badań, najistotniejszą uciążliwością dla niemalże wszystkich członków badanej grupy jest rozłąka z rodziną, a przede wszystkim z dziećmi. Ważnymi aspektami są tutaj również poczucie utraty bezpieczeństwa i suwerenności oraz zablokowanie możliwości wypełniania niektórych potrzeb biologicznych, takich jak choćby podtrzymywanie stosunków płciowych z partnerami życiowymi. Izolacja penitencjarna, czy to w przypadku mężczyzn, czy kobiet nierozerwanie wiąże się z szeregiem doznawanych niedogodności psychicznych oraz fizycznych, które opisane zostały w pracy. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to establish the individual characteristics of imprisoned women who formulate evaluations of penitentiary troublesomeness. The research data confirm, that the most essential troublesomeness for almost all the members of the research group strictly tied to separation from family, and first of all - from children. A sense of safety and sovereignty loss as well as deprivation of some biological needs, such as deprivation of sexual intercourse with life partners are also important aspects of imprisonment troublesomeness. The penitentiary isolation of men and women causes psychical and physical inconveniences which are described in the paper. pl
dc.subject.pl Kobieta, przestępstwo, więzienie, izolacja, uciążliwość pl
dc.subject.en Woman, penitentiary, imprisonment, isolation, troublesomeness pl
dc.contributor.reviewer Polak, Krzysztof [SAP11013895] pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102898-98841 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)