Jagiellonian University Repository

Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan z 1760 roku

pcg.skipToMenu

Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan z 1760 roku

Show full item record

dc.contributor.author Halberda, Jan [SAP11019685] pl
dc.date.accessioned 2016-02-17T07:37:55Z
dc.date.available 2016-02-17T07:37:55Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20949
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan z 1760 roku pl
dc.title.alternative The arguments of legal historical nature as found in the judicial decisions taken by the House of Lords on the turn of 21st century and illustrated by references to the case Moses v. MacFerlan (1760) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 199-214 pl
dc.abstract.pl Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o rolę historii prawa w dyskursie prowadzonym przed Izbą Lordów. Analizuje procesy w obszarze prawa bezpodstawnego wzbogacenia badając sposób, w jaki sędziowie odwołują się do precedensu Moses v. MacFerlan (1760). Po przedstawieniu przebiegu tego procesu (2) oraz obowiązującej w następnym stuleciu doktryny dorozumianych kontraktów (3) przedstawia pochodzące z przełomu XX i XXI w. wypowiedzi lordów związane z dyskusją na temat znaczenia zasady bezpodstawnego wzbogacenia (4a), wprowadzenia do prawa angielskiego zarzutu utraty wzbogacenia (4b), orzekania przez sąd w sprawie odsetek (4c). W końcu zaś bada zjawisko odwoływania się do historii prawa w celu uzasadnienia odstąpienia od precedensu (5). pl
dc.abstract.en The author of the paper tries to discuss the role played by legal history in the disputes carried on in the House of Lords. He analyzes the cases of unjust enrichment (law of restitution). On that occasion he investigates the lines along which the judges used to invoke the landmark case of Moses v. MacFerlan (1760). Upon having depicted the details of the aforementioned case (2) he presents the doctrine of implied contract that prevailed in the 19th century (3) and discusses the opinions of the lords articulated on the turn of 21st century on occasion of their discussing the meaning of the principle of unjust enrichment (4a). Likewise he discusses the introduction into the English law of the change of position defence (4b) and he comments on the court decisions on interest (4c). Finally, the author investigates the referrals to the legal history as made in order to justify the overruling of precedent (5). pl
dc.subject.pl historia prawa pl
dc.subject.pl Anglia pl
dc.subject.pl prawo angielskie pl
dc.subject.pl common law pl
dc.subject.pl bezpodstawne wzbogacenie pl
dc.subject.en legal history pl
dc.subject.en England pl
dc.subject.en English law pl
dc.subject.en common law pl
dc.subject.en restitution pl
dc.subject.en unjust enrichment pl
dc.description.volume 8 (2015) pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 13 pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.15.012.3818 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Halberda, Jan: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych