Jagiellonian University Repository

Atopowe zapalenie skóry - wyzwanie w gabinecie kosmetycznym

pcg.skipToMenu

Atopowe zapalenie skóry - wyzwanie w gabinecie kosmetycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Wójcik-Pszczoła, Katarzyna pl
dc.contributor.author Nowak, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:40:29Z
dc.date.available 2020-07-26T19:40:29Z
dc.date.submitted 2016-03-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209496
dc.language pol pl
dc.title Atopowe zapalenie skóry - wyzwanie w gabinecie kosmetycznym pl
dc.title.alternative Atopic dermatitis - challenging in a beauty salon pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą zapalną naskórka i skóry właściwej, charakteryzuje się świądem oraz przewlekłym, nawrotowym przebiegiem. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zachorowań na choroby alergiczne w szczególności na atopowe zapalenie skóry. Choroba ujawnia się zwykle w wieku dziecięcym i może towarzyszyć choremu przez całe życie lub ustąpić w późniejszym wieku. Patomechanizm choroby obejmuje zaburzenia odpowiedzi immunologicznej oraz uszkodzenie bariery ochronnej skóry. Istotną rolę w zaostrzeniu zmian chorobowych odgrywają czynniki infekcyjne, genetyczne oraz środowiskowe. Diagnostyka i leczenie AZS opiera się na odpowiedniej klasyfikacji zmian i leczeniu farmakologicznym. Istotną rolę w terapii AZS odgrywa odpowiednie łagodzenie objawów choroby poprzez właściwą pielęgnację skóry oraz unikanie kontaktu z czynnikami drażniącymi i nasilającymi chorobę. Ze względu na zwiększającą się liczbę chorych na AZS gabinety kosmetyczne mają coraz częściej kontakt z pacjentami dotkniętymi tą chorobą. Istotne jest, aby kosmetolog pracujący w gabinecie kosmetycznym był w stanie rozpoznać atopowe zapalanie skóry oraz zaplanować i doradzić klientom odpowiednią pielęgnację i higienę skóry. Przede wszystkim powinien jednak umieć w oparciu o wiedzę i doświadczenie zaproponować lub odradzić zabiegi mogące polepszyć lub pogorszyć stan skóry chorego. Ważne jest to, aby gabinety w przypadku klientów z AZS posiadały odpowiednie linie kosmetyków, mające odpowiedni skład, a także zabiegi mogące poprawić nawilżenie, zmniejszyć świąd oraz poprawić wygląd skóry klienta. Szczególną uwagę należy położyć na edukację pracowników gabinetów kosmetycznych, dotyczącą zabiegów, które nie są wskazane dla skór atopowych i mogą nasilać objawy choroby. pl
dc.abstract.en Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory disease of epidermis and dermis, which is characterised by itching and chronic course with relapses. In recent years a considerable increase in occurrence of allergic diseases, and in particular atopic dermatitis, has been noted. This disease occurs usually in children and may accompany the patient throughout the whole of his / her life or disappear at a later age. The pathological mechanism of this disease includes disorders of immune response and damage to the protective barrier of skin. A significant role in aggravation of lesions play infection, genetic and environmental factors. The diagnosing and treatment of AD is based on appropriate classification of lesions and pharmacological treatment. A significant role with AD therapy is played by appropriate mitigation of symptoms by proper skin care and avoiding contact with irritating and aggravating factors. Due to the increasing number of AD patients beauty parlours are coming more and more frequently in contact with customers affected by that disease. It is essential, that the beautician working in a beauty parlour be able to recognise atopic dermatitis and to plan and suggest to customers appropriate skin care and hygiene. However above all he/she should be able to advise or dissuade based on his / her knowledge treatments, that may improve or deteriorate the skin condition of the sick. For that reason it is important that beauty parlours in case of AD customers be in possession of appropriate lines of cosmetics, of appropriate composition, and also are able to propose available treatments that could improve moisture, reduce itching and improve the outlook of customer skin. Special attention shall be drawn to the education of beauty parlour employees concerning treatments, which are not recommended for atopic skins and may intensify the symptoms of the disease. pl
dc.subject.pl atopowe zapalenie skóry, skóra atopowa, atopia, alergia. pl
dc.subject.en atopic dermatitis, atopic skin, atopy, allergy. pl
dc.contributor.reviewer Pękala, Elżbieta [SAP20001145] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik-Pszczoła, Katarzyna pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102860-186074 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)