Jagiellonian University Repository

Węglowodany w znaczeniu kosmetologicznym i leczniczym występujące w wybranych gatunkach alg

pcg.skipToMenu

Węglowodany w znaczeniu kosmetologicznym i leczniczym występujące w wybranych gatunkach alg

Show full item record

dc.contributor.advisor Muszyńska, Bożena [SAP20000627] pl
dc.contributor.author Pasek-Topolska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:39:35Z
dc.date.available 2020-07-26T19:39:35Z
dc.date.submitted 2016-03-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209482
dc.language pol pl
dc.title Węglowodany w znaczeniu kosmetologicznym i leczniczym występujące w wybranych gatunkach alg pl
dc.title.alternative Carbohydrates in the sense of cosmetology and therapeutic occur in selected species of algae pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Algi, glony (łac. Algae, gr. Phykos) są to autotroficzne organizmy wodne o różnorodnej budowie morfologicznej. Pierwsze wzmianki odnośnie ich pojawienia się na Ziemi sięgają 1,5 biliona lat temu. Są to organizmy jednokomórkowe, jak i wielokomórkowe. Powszechnie wykorzystywane przemysłowo są brunatnice, zielenice i krasnorosty. Zawierają one w swoim składzie ważne metabolity pierwotne i wtórne oraz składniki mineralne, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Obecnie mają, coraz większe znaczenie w lecznictwie, kosmetologii i przemyśle spożywczym. Grupą związków najpowszechniej wykorzystywaną z alg są polisacharydy takie jak np.: kwas alginowy, fukoidan, agar, karagen, kwas hialuronowy. W aktualnej pracy została przedstawiona charakterystyka chemiczna i biologiczna tych związków. Najwięcej uwagi poświęcono zastosowaniu wymienionych związków w kosmetologii i lecznictwie. Opisane zostały korzystne działania na organizm człowieka takie jak: przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne, przeciwwirusowe czy antyoksydacyjne. W pracy scharakteryzowano również suplementy diety i kosmetyki, których zaletą jest kompleksowe działanie oraz dobra przyswajalność zawartych w nich węglowodanów. pl
dc.abstract.en Algae (lat. Algae gr. Physis) are autotrophic aquatic organisms of various morphological structure. The first mention about their appearance on the Earth dates back 1.5 billion years ago. These are single-celled organisms and multicellular. There are commonly industrially used brown algae and algae lawn. In their composition they contain important primary and secondary metabolites and minerals which are essential for the proper functioning of the body. Currently they have at once more important in medicine, cosmetology and food industry. Group of compounds most commonly used are the polysaccharides from algae such as e.g .: alginic acid, fucoidan, agar, carrageenan, hyaluronic acid. In the current master thesis was presented the chemical and biological characteristics of these compounds. Attention has been focused on the using of these compounds in cosmetology and medicine. In present work were described beneficial effects on the human body, such as antithrombotic, anti-inflammatory, antiviral and antioxidant. The study also characterized dietary supplements and cosmetics have the advantage of a comprehensive approach and a good digestibility of carbohydrates contained therein. pl
dc.subject.pl Algi, Kwas hialuronowy, Fukoidan, Kwas Alginowy pl
dc.subject.en Algae, Hyaluronic Acid, Fucoidan, Alginic Acid pl
dc.contributor.reviewer Muszyńska, Bożena [SAP20000627] pl
dc.contributor.reviewer Sułkowska-Ziaja, Katarzyna [SAP20001722] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102843-182480 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)