Jagiellonian University Repository

Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach

pcg.skipToMenu

Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach

Show full item record

dc.contributor.advisor Zadrożna, Monika [SAP20001106] pl
dc.contributor.author Cieślik, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:39:08Z
dc.date.available 2020-07-26T19:39:08Z
dc.date.submitted 2016-02-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209475
dc.language pol pl
dc.title Akwaporyny - wpływ na funkcjonowanie skóry oraz ich aktywatory w kosmetykach pl
dc.title.alternative Aquaporins - influence on skin function and their activators in cosmetics. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W prezentowanej pracy zostaje poruszony temat akwaporyn - kanałów wodnych, które pełnią ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu skóry oraz jej nawilżeniu.Jest wiele czynników odpowiadających za nawilżenie skóry. Istotnym czynnikiem regulującym rozmieszczenie wody we wnętrzu skóry są właśnie akwaporyny.Omówienie tematu akwaporyn ma duże znaczenie w kwestii pielęgnacji skóry suchej i dojrzałej. Nieodzowne jest przeanalizowanie ich budowy, mechanizmów działania oraz występowania. Akwaporyny są ściśle związane nie tylko z budową, ale i fizjologią skóry.Równowaga wodna w skórze jest niezbędna do spełnienia optymalnych funkcji metabolicznych, krążeniowych i termoregulacyjnych. Odpowiednie nawodnienie naskórka związane jest z utrzymaniem proporcji pomiędzy dostarczeniem wody z wnętrza, a jej utratą przez warstwę rogową. Mechanizmy umożliwiające zatrzymywanie wody przez warstwę rogową opierają się na dwóch procesach: na odpowiednim nawodnieniu oraz prawidłowym składzie lipidów warstwy rogowej naskórka.W 2003r. Peter Agre i Roderick MacKinnon odkryli obecność kanałów wodnych- akwaporyn w skórze. Występowanie akwaporyn w błonach komórkowych umożliwia czynny transport wody. Funkcjonowanie akwaporyn w organizmie człowieka pozwala zrozumieć wiele zjawisk związanych z gospodarką wodno- elektrolitową. Ich prawidłowe działanie ma wpływ na utrzymanie równowagi wszystkich komórek organizmu. Akwaporyna AQP3 występuje w dużej ilości w ludzkiej skórze. Jej główna lokalizacja to błony komórkowe keratynocytów w warstwie podstawnej i kolczystej naskórka.Aby zrozumieć rolę akwaporyn w nawilżaniu skóry należy również uwzględnić etiopatogenezę i patofizjologię skóry suchej, jako skóry najbardziej potrzebującej pielęgnacji z udziałem aktywatorów akwaporyn.Pobudzanie aktywności akwaporyn w skórze jest jednym ze sposobów pielęgnacji skóry. Substancje, które pełnią funkcje aktywatorów akwaporyn, to np. fiołek trójbarwny, granatowiec właściwy. Stymulują one działanie akwaporyn na poziomie ekspresji genów oraz pobudzają białka w błonach komórkowych. Akwaporyny mogą być również nieswoiście hamowane np. przez związki złota, srebra oraz promieniowanie UV.Na rynku kosmetycznym występują produkty, które w swoim składzie zawierają substancje pobudzające akwaporyny. Firmy oferujące takie kosmetyki to między innymi: Eucerin, Ericson laboratoire, Skeyndor, Bielenda.Stosowanie kosmetyków z aktywatorami akwaporyn stanowi świetną alternatywę dla pozostałych produktów kosmetycznych. Pozwala uzyskać odpowiednie nawilżenie skóry oparte na zasadzie regulacji przepływu wody. pl
dc.abstract.en The presented work describes subject of aquaporins – water channels, which are important in the functioning of skin and its hydration.There are many factors responsible for hydration of the skin. An important factor that regulates distribution of water in the interior of skin is aquaporin. The subject of aquaporins is essential importance for dry skin care and mature skin care. It is necessary to analyze their structure, the mechanisms of action and prevalence .Aquaporins are closely related not only to the structure, but also physiology of the skin.Water balance in the skin is essential to fulfill optimal metabolic function, as well as cardiovascular and thermoregulatory. Proper hydration of the epidermis is associated with maintenance of the proportion between delivery of water from the inside, and its loss through the stratum corneum. Mechanisms that enable to retain water through the stratum corneum are based on two processes: on proper hydration and lipids composition of the stratum corneum.In 2003, Peter Agre and Roderick MacKinnon revealed presence of water channels – aquaporins in the skin. Occurrence of aquaporins in cell membranes enables active water transport. Aquaporins function in the human body enables to understand many of the phenomena associated with water-electrolyte balance. Their correct function has an impact on maintenance of the balance of all body's cells. Aquaporin AQP3 in large amount occurs in the human skin. Its main location is in the basal and spinous layers of cell membranes of keratinocytes.In order to understand aquaporins role in moisturizing the skin it is also necessary to take into account ethiopathogenesis and pathophysiology of dry skin, as the skin which most needs care with involvement of activators aquaporins.Stimulation of the aquaporins activity in the skin is one of ways of the skincare. Substances that have function of aquaporin activators are e.g. wild pansy, pomegranate. These are substances, which stimulate aquaporins activities on the level of gene expression and stimulate proteins in cell membranes. Aquaporins can also be inhibited by e.g. compounds of gold, silver and UV radiation.On the market there are available products, which in their composition contain substances that stimulate aquaporins. Companies offering such cosmetics are among others: Eucerin, Ericson laboratoire, Skeyndor, Bielenda.Application of cosmetics with aquaporin activators constitutes a great alternative to other cosmetic products. It provides proper hydration of the skin based on principle of water flow regulation. pl
dc.subject.pl akwaporyny, nawilżenie skóry, transport cząsteczek pl
dc.subject.en aquaporins, skin hydration, transport of molecules pl
dc.contributor.reviewer Zadrożna, Monika [SAP20001106] pl
dc.contributor.reviewer Librowski, Tadeusz [SAP20001628] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102827-183424 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)