Jagiellonian University Repository

Analiza zespołów otwornic górnej kredy – paleogenu z wybranych profili z rejonu SE części jednostki skolskiej (Karpaty Zewnętrzne)

pcg.skipToMenu

Analiza zespołów otwornic górnej kredy – paleogenu z wybranych profili z rejonu SE części jednostki skolskiej (Karpaty Zewnętrzne)

Show full item record

dc.contributor.advisor Gasiński, Marian [SAP11009149] pl
dc.contributor.author Kowalczewska, Oliwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:37:40Z
dc.date.available 2020-07-26T19:37:40Z
dc.date.submitted 2016-09-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209452
dc.language pol pl
dc.title Analiza zespołów otwornic górnej kredy – paleogenu z wybranych profili z rejonu SE części jednostki skolskiej (Karpaty Zewnętrzne) pl
dc.title.alternative Upper Cretaceous - Paleogene foraminiferal assemblages analysis from SE part of the Skole Unit (Outer Carpathians) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wieś Zabratówka położona jest na obszarze płaszczowiny skolskiej Polskich Karpat Zewnętrznych w pobliżu głównego ich nasunięcia. Obszar ten pod względem geograficznym należy do mezoregionu Pogórze Dynowskie, części Karpat Zachodnich. Skały typu fliszowego odsłaniające się w dolinach potoków, należą do formacji ropianieckiej, formacji łupków pstrych oraz do formacji hieroglifowej. Z potoków znajdujących się na terenie wsi pobranych zostało 37 próbek, w większości których znaleziono zespoły otwornicowe. Spośród otwornic planktonicznych wybrano dziesięć gatunków wskaźnikowych, m. in. Contusotruncana contusa, Globotruncana stuarti, Racemiguembelina fructicosa oraz Abathomphalus mayaroensis, na podstawie których rozpoznano dwie standardowe biozony otwornicowe Racemiguembelina fructicosa oraz Abathomphalus mayaroensis. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić wiek badanych próbek na mastrycht – paleocen. pl
dc.abstract.en Zabratówka village is located in the Skole Nappe of Polish Outer Carpathians near its main overthrust. In a geographical sense this area belongs to the Pogórze Dynowskie, part of The Western Carpathians. Outcrops of flysch - type deposits, mainly found in the stream valleys, belong to the Ropianka Formation, Variegated Shale Formation and the Hieroglyphic Formations. 37 samples have been collected and analysed. In almost every sample foraminiferal assemblages have been found and 10 of the index planctonic taxa have been chosen, e.g. Contusotruncana contusa, Globotruncana stuarti, Racemiguembelina fructicosa and Abathomphalus mayaroensis, to determine two standard biozones: Racemiguembelina fructicosa and Abathomphalus mayaroensis. Samples’ age was identified as Maastrichtian – Paleocene. pl
dc.subject.pl Karpaty Zewnętrzne, płaszczowina skolska, formacja ropianiecka, utwory fliszowe, otwornice, biostratygrafia, paleoekologia, granica kreda-paleogen. pl
dc.subject.en Outer Carpathians, Skole Nappe, Ropianka Formation, flysch deposits, foraminifera, biostratigraphy, palaeoecology, K/T boundary pl
dc.contributor.reviewer Gasiński, Marian [SAP11009149] pl
dc.contributor.reviewer Machaniec, Elżbieta [SAP11015543] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102803-144028 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy geologia pl
dc.fieldofstudy specjalizacja stratygraficzno-mikropaleontologiczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)