Jagiellonian University Repository

Problemy i techniki lokalizacji w procesie geokodowania na przykładzie zdarzeń drogowych w Krakowie

pcg.skipToMenu

Problemy i techniki lokalizacji w procesie geokodowania na przykładzie zdarzeń drogowych w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.author Płatkiewicz, Krzysztof [USOS16334] pl
dc.date.accessioned 2016-02-16T18:26:24Z
dc.date.available 2016-02-16T18:26:24Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1732-5153 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20942
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Problemy i techniki lokalizacji w procesie geokodowania na przykładzie zdarzeń drogowych w Krakowie pl
dc.title.alternative Localization techniques and issues in the geocoding process based on road traffic accidents in Kraków pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 18-26 pl
dc.abstract.pl Analiza zdarzeń drogowych, ich uwarunkowań i skutków może być znacząco ułatwiona przez wykorzystanie GIS i istniejących baz danych o zdarzeniach drogowych. Istotną trudnością w takiej analizie może okazać się nieprecyzyjne geokodowanie takich zdarzeń wynikające ze sposobu zbierania i kodowania danych. Celem pracy jest wskazanie, naprzykładzie bazy o zdarzeniach drogowych ZIKiT w Krakowie, typów błędów i ich źródeł, a także propozycji rozwiązań niektórych z przedstawionych problemów. W tym celu zasugerowano użycie czterech odmiennych technik wykorzystanych w manualnym procesie geokodowania zdarzeń drogowych w przestrzeni: jednorodności, proporcjonalności, wolnych przestrzeni, a także otwartych odcinków. Na podstawie badań przeprowadzonych na przykładzie ulicy Tynieckiej oraz alei 29 Listopada stwierdzić można, że w bazie danych ZIKiT w Krakowie aż kilkadziesiąt procent zdarzeń ma nieprecyzyjnie bądź błędnie określoną lokalizację zdarzenia. Okazało się, że użycie różnych technik geokodowania (przy takim odsetku błędnych danych) nie wpływa istotnie na wynik końcowy analizy – miejsca wyjątkowo niebezpieczne pozostały niezmienione bez względu na zastosowanie poszczególnych technik. Umiejętne i przemyślane zastosowanie danej techniki może wpłynąć na zawyżenie lub niedoszacowanie pewnych odcinków drogi, ze względu na występującą w nich liczbę wypadków i kolizji drogowych – tak okazało się w przypadku techniki proporcjonalności, co klasyfikuje ją jako najmniej odpowiednią do analiz tego rodzaju. Wykazano, że zróżnicowanie miejsc zagrożonych bardziej zauważalne jest w obszarach mniej zagospodarowanych. pl
dc.abstract.en The analysis of traffic accidents, their causes and after-effects can be significantly facilitated by using GIS and the databases of road accidents. However, the imprecise geocoding based on data collection and phase encoding can bring considerable difficulties. The aim of this article is to identify the types of errors and their sources, as well as to provide the solutions to the problems. The four different methods used in the manual process of geocoding of road accidents include the technique of homogeneity, proportionality, free space and open road sections respectively. The study of two streets in Krakow indicates that the ZIKIT database of road accidents contains a large percentage of errors. Further analysis shows that the use of different geocoding techniques (at this number of errors) does not significantly affect the final results and the extremely dangerous areas remain unchanged. The skilful and carefully thought-out application of the techniques may result in the over- or under-estimation of specific road sections where a high number of road accidents occurs. Specifically, the technique of proportionality has proved to be the least adequate for such an analysis. Finally, it has been found out that the regions with less-developed infrastructure have a higher variety of areas of danger. pl
dc.subject.pl zdarzenia drogowe pl
dc.subject.pl geokodowanie pl
dc.subject.pl techniki lokalizacji pl
dc.subject.pl błędy danych pl
dc.subject.pl GIS pl
dc.subject.en traffic accidents pl
dc.subject.en geocoding pl
dc.subject.en techniques of localization pl
dc.subject.en data errors pl
dc.subject.en GIS pl
dc.description.number 9 pl
dc.title.journal Transport Miejski i Regionalny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)