Jagiellonian University Repository

Narodziny, ewolucja misji pokojowych ONZ oraz ich rola w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

pcg.skipToMenu

Narodziny, ewolucja misji pokojowych ONZ oraz ich rola w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Kimla, Piotr [SAP11017778] pl
dc.contributor.author Dudziak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:35:56Z
dc.date.available 2020-07-26T19:35:56Z
dc.date.submitted 2016-03-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209425
dc.language pol pl
dc.title Narodziny, ewolucja misji pokojowych ONZ oraz ich rola w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa pl
dc.title.alternative The birth and evolution of United Nations peacekeeping missions and their role in maintaining international peace and security pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca została poświęcona misjom pokojowym ONZ. W sposób chronologiczny przedstawia narodziny, ewolucję i kryzys misji pokojowych oraz mechanizm funkcjonowania tego typu interwencji. Bada przyczyny, które zadecydowały o największych porażkach operacji ONZ. Analizuje również współczesne problemy operacji pokojowych, perspektywy wdrażania dalszych reform oraz potencjalne kierunki rozwoju misji pokojowych. Celem pracy jest ukazanie, iż ewolucja operacji pokojowych stała się paradoksalnie przyczyną ich kryzysu, a także omówienie możliwych obszarów dalszej rozwoju tego szczególnego instrumentu ONZ w przyszłości. pl
dc.abstract.en The thesis is devoted to the United Nations peacekeeping operations. It presents the process of birth, evolution and crisis of peacekeeping missions, as well as their operational mechanisms. The thesis also investigates the reasons that stood behind the most spectacular failures of the United Nations interventions in the 20th century and analyses current issues related to the UN peacekeeping missions. The aim of this research is to prove that, paradoxically, the evolution of the peacekeeping mission became the reason for their failures. Finally, the author takes attempts to explore the possible reforms and directions of development of these operations. pl
dc.subject.pl misje pokojowe, ONZ, ewolucja, kryzys, Kofi Annan, Program dla pokoju, raport Brahimiego, Organizacja Narodów Zjednoczonych, operacje pokojowe pl
dc.subject.en United Nations, peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, peace enforcement, evolution, crisis pl
dc.contributor.reviewer Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.contributor.reviewer Kimla, Piotr [SAP11017778] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102769-46007 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)