Jagiellonian University Repository

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją.

pcg.skipToMenu

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją.

Show full item record

dc.contributor.advisor Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.contributor.author Rajczyk, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:35:37Z
dc.date.available 2020-07-26T19:35:37Z
dc.date.submitted 2016-02-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209420
dc.language pol pl
dc.title Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją. pl
dc.title.alternative Role of communication in the effective management in the organization. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Proces komunikacji stanowi podstawowe źródło rozwoju efektywności zarządzania organizacji. Celem pracy jest przedstawienie najistotniejszych aspektów dotyczących procesów komunikowania w organizacji. Poczynając od form, cech, barier komunikacyjnych czy sylwetki efektywnego menedżera, a kończąc na analizie badawczej, w której metodą pozyskiwania danych był kwestionariusz. Uzyskane w ten sposób wyniki były podstawą do przeprowadzenia analizy roli, jaką w dzisiejszych czasach sprawuje komunikacja w procesie efektywnego zarządzania organizacją. pl
dc.abstract.en The communication process is an essential source of development of effective management in the organization. The aim of the study is to present the most important aspects of communication processes within the organization. I will start my studies from the forms, characteristics, communication barriers and a profile of an effective manager, I will end it by analyzing the results of my research based on the data collected via the questionnaire. The obtained results were the basis for the analyse of the role that nowadays communication means in the effective management in the organization. pl
dc.subject.pl ROLA KOMUNIKACJI – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJI pl
dc.subject.en ROLE OF COMMUNICATION – EFFECTIVE MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102756-160791 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)