Jagiellonian University Repository

Reklama społeczna jako przykład medialnej perswazji

pcg.skipToMenu

Reklama społeczna jako przykład medialnej perswazji

Show full item record

dc.contributor.advisor Kreft, Jan pl
dc.contributor.author Kuźnar, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:34:55Z
dc.date.available 2020-07-26T19:34:55Z
dc.date.submitted 2016-03-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209414
dc.language pol pl
dc.title Reklama społeczna jako przykład medialnej perswazji pl
dc.title.alternative Social advertising as an example of media persuasion pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca podejmuje tematykę reklamy społecznej w obrębie technik perswazyjnych. W pracy ukazane zostały aspekty związane zarówno z reklamą społeczną jak i perswazją, opierając się o fachową literaturę z tego zakresu. Każdy z rozdziałów owej pracy, przybliża odbiorcy specyfikę reklamy społecznej oraz perswazji, a także oddziaływania perswazji na komunikat reklamowy. Podjęta została także analiza wybranych reklam społecznych obejmujących różny zakres tematyczny w celu wykazania, iż istotnie reklama społeczna stanowić może przykład medialnej perswazji. pl
dc.abstract.en This project involves the issue of social advertising within persuasion techniques. The aspects explored are connected to both social advertising and persuasion. This research draws upon examining specialist literature in this field. Each chapter of this thesis shows the issue of special features of social advertising and persuasion. Upon examination of this, it claims that persuasion affects advertising message. The purpose of this study is also analyzing of selected social advertisements covering a different range of topics in order to show that social advertising may indeed be treated as an example of media persuasion. pl
dc.subject.pl kampanie społeczne, perswazja, reklama społeczna pl
dc.subject.en social campaigns, persuasion, social advertising pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102750-183126 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)