Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania Zarządzania w Grupie Lotos.

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania Zarządzania w Grupie Lotos.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.author Latos, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:34:28Z
dc.date.available 2020-07-26T19:34:28Z
dc.date.submitted 2016-01-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209407
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania Zarządzania w Grupie Lotos. pl
dc.title.alternative Specific management constraints within the LOTOS Group. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Podstawą kreowania sukcesu firmy w aspekcie finansowym jest zarządzanie, które warunkuje jej pozycję rynkową, zapewnia odpowiedni prestiż w otoczeniu i perspektywy rozwojowe. Jest ono kształtowane przez ludzi, kulturę, wskaźniki, wartości, komunikację, organizację zdolną do uczenia się i zorientowane na ostateczny i najważniejszy rezultat jakim jest klient. Celem pracy było przedstawienie kryteriów i uwarunkowań zarządzania we współczesnej gospodarce. Cel ten zrealizowano przedstawiając skuteczność zarządzania w Grupie Lotos, która prowadzi działalność związaną z wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Lotos jest Polska. Mimo niższych przychodów Grupy w 2014 roku i wzrostu kosztów wzrosła sprzedaż produktów. Na skuteczność i uwarunkowania zarządzania danym przedsiębiorstwem ogromny wpływ wywierają zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, które wpływają na jego rozwój i ryzyko związane z jego dalszą działalnością. Wśród czynników zewnętrznych wywierających wpływ na działalność i zarządzanie w Grupie Lotos można wymienić: warunki makroekonomiczne w Polsce i Unii Europejskiej (UE), cracki produktów naftowych, notowania cen ropy naftowej i gazu ziemnego, kurs złotego (PLN) i dolara amerykańskiego (USD) oraz wysokość podaży i popytu na produkty naftowe. pl
dc.abstract.en What actually underpins a company’s financial success on the market is effective management, being tangibly instrumental in determining its market position, ensuring its prestigious standing, and adequate development potential. This is shaped up by the company’s workforce, corporate culture, assorted economic indicators, key business values and principles, effective interpersonal communication, and overall company organization promoting fast learning, and ultimately focused on the target, i.e. the end-customer.The present study aimed to provide an insight into the key criteria and attendant constraints of effective management in a modern economy. This was achieved by presenting overall business efficiency and attendant management constraints in the LOTOS Group, which pursues a scope of business operations based on the extraction and processing of crude oil, as well as wholesale and retail of high quality petroleum products. The mainstay market served by the LOTOS Group is the domestic market in Poland.Despite lower revenues in 2014 and the increased operating costs within the Group, the sales figures actually climbed up. Overall effectiveness of managing the company is appreciably affected by both internal and external factors, as those actually impact its development and potential business risks associated with the scope of its prospective business operations.The following external factors are deemed to affect the operations and management within the Group: prevalent macroeconomic conditions in Poland and within the EU, crack spread of petroleum products, trading prices of crude oil and natural gas, exchange rates of Polish currency (PLN) and US dollar (USD), as well as the actual demand and supply ratio for petroleum products. pl
dc.subject.pl Firma – Lotos – Skuteczność – Uwarunkowania - Zarządzanie pl
dc.subject.en Constrains - Company – Effectiveness - Lotos - Management pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102729-153713 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)