Jagiellonian University Repository

Kształt i proporcje twarzy w aspekcie doboru partnera

pcg.skipToMenu

Kształt i proporcje twarzy w aspekcie doboru partnera

Show full item record

dc.contributor.advisor Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.author Drynda, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:33:11Z
dc.date.available 2020-07-26T19:33:11Z
dc.date.submitted 2017-07-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209387
dc.language pol pl
dc.title Kształt i proporcje twarzy w aspekcie doboru partnera pl
dc.title.alternative The shape and proportions of the face in terms of partner selection. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Podczas wyboru potencjalnego partnera kierujemy się przede wszystkim jego wyglądem. Zwracając uwagę na poszczególne cechy, które wzbudzają chęć bliższego kontaktu, można stworzyć długotrwałą relację, prowadzącą najczęściej do posiadania potomstwa. Podobieństwo cech oraz proporcji twarzy partnera, może być niejako powiązane z nawiązaniem bliższej relacji. Aby określić czy kształt twarzy ma wpływ na dobór partnera, zmierzono i porównano ze sobą 40 par, które pozostawały w związkach długotrwałych a następnie przeprowadzono analizę w celu potwierdzenia powyższej tezy. Stwierdzono, że proporcje twarzy nie mają istotnego wpływu na wybór potencjalnego partnera. Najczęściej w związkach długotrwałych pozostawały osoby o kształcie owalnym z trójkątną oraz eliptyczna z prostokątną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w pary dobierają się osoby o delikatnych rysach twarzy oraz pary o ostrych rysach twarzy. pl
dc.abstract.en When choosing a potential partner, we are guided primarily by appearance. By paying attention to the individual characteristics that give rison for closer contact and then we can create a long lasting relationship, most often leading to having children. The similarity of the features and proportions of a partner's face can be in some ways related to the establishment of a closer relationship. In order to determine whether the shape of the face influences the choice of the partner, the 40 couples who remained in long-term relationships were measured and compared, and then analyzed to confirm the thesis. It has been found that face proportions have no significant effect on the choice of potential partner. Often long-standing relationships were oval-shaped, triangular, and rectangular. Based on the research, it has been found that couples with delicate facial features and pairs with sharp facial features are selected. pl
dc.subject.pl partner, kształt twarzy, proporcje twarzy, podobieństwo pl
dc.subject.en partner, face shape, facial proportions, similarity pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102600-161135 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl
dc.fieldofstudy biologia człowieka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)