Jagiellonian University Repository

Od zaprzeczenia do parodii - współczesna krytyka religii

pcg.skipToMenu

Od zaprzeczenia do parodii - współczesna krytyka religii

Show full item record

dc.contributor.advisor Motak, Dominika [SAP11017610] pl
dc.contributor.author Król, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:32:33Z
dc.date.available 2020-07-26T19:32:33Z
dc.date.submitted 2015-12-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209377
dc.language pol pl
dc.title Od zaprzeczenia do parodii - współczesna krytyka religii pl
dc.title.alternative From Contradiction to Parody - Contemporary Criticism of Religions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Współczesna krytyka religii objawia się w dyskursie społeczeństw Zachodnich poprzez agresywną retorykę pisarzy z nurtu nowego ateizmu oraz tworzenie religii prześmiewczych. Celem prezentowanej pracy jest przebadanie obydwu przedstawionych fenomenów i wykazanie ich cech wspólnych. Wykorzystując proponowaną przez Maxa Webera procedurę idealnotypologiczną skonstruowano typy idealne analizowanych zjawisk, co pozwoliło dokonać ich porównania. Nowi ateiści to osoby prezentujące światopogląd ateistyczny i podejmujące działania celem upowszechnienia tegoż światopoglądu na ogół społeczeństwa. Nowi ateiści operując na przykładach przedstawiają religię jako zjawisko negatywne i zbędne. Ich obrazowa retoryka nastawiona jest na przekonanie czytelnika o wsteczności i moralnym zakłamaniu, które to mają być nieodłączną częścią religii. Nowy ateizm jest prezentowany na przykładzie prac Richarda Dawkinsa, Sama Harrisa, Christophera Hitchensa oraz Victora Stengera. Drugi z omawianych fenomenów, religie prześmiewcze, jest częścią szerszego zjawiska tworzenia parodii religijnych nazywanych w literaturze joke religions (zob. L. Narizny, M. Nowicki, S. Simpson). Cechą dystynktywną religii prześmiewczych jest tworzenie ich w celu wyśmiania i zdyskredytowania tradycyjnych religii instytucjonalnych obecnych w społeczeństwach Zachodnich. Twórcy i zwolennicy religii prześmiewczych twierdząc, iż wierzą w konstruowane przez nich parodie religijne chcą uwidocznić absurdalność wierzeń w pozostałe religie. Jednocześnie przyjęcie stanowiska osoby religijnej umożliwia im prowadzenie sporu z religią z tej samej pozycji pod względem prawnym. Przykładami religii prześmiewczych przywołanymi w pracy są: Invisible Pink Unicorn, Church of the Last Thursday, Church of the Flying Spaghetti Monster oraz The Satanic Temple. pl
dc.abstract.en Contemporary Western criticism of religions manifests itself through aggressive rhetoric of the writers from mainstream New Atheism and establishment of mockery religions. The aim of this study is to examine both presented phenomena and look for their common features. Applying Weber’s procedure I constructed the ideal types of these two phenomena and compared them. New Atheists can be characterize as individuals with atheistic worldview, who undertake actions in order to spread that worldview to general public. New Atheists by using the examples present religion as something negative and unnecessary. Their rhetoric is based on attempts to picture religion as a backward moral hypocrisy. Works of Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, and Victor Stenger served me as examples of the new atheists’ narration. Mockery religions are a part of a broader phenomenon of religious parodies or joke religions (L. Narizny, M. Nowicki, S. Simpson). The distinctive feature of mockery religions is that they are being established in order to ridicule and discredit traditional religions of Western societies. Creators and supporters of mockery religions state that they believe in the constructed parody religions to show the absurdity of religious beliefs. This study provides descriptions of four mockery religions, namely: Invisible Pink Unicorn, Church of the Last Thursday, Church of the Flying Spaghetti Monster, and The Satanic Temple. pl
dc.subject.pl ateizm, nowy ateizm, religie prześmiewcze, parodie religijne, joke religions, invented religions, niewidzialny różowy jednorożec, latający potwór spaghetti, kościół ostatniego czwartku, satanic temple, richard dawkins, sam harris, christopher hitchens, krytyka religii, świeckość, sekularyzacja, last thursdaism, pastafarianizm pl
dc.subject.en atheism, new atheism, mockery religions, parody religions, religious parodies, joke religions, invented religions, invisible pink unicorn, flying spaghetti monster, church of the last thursday, satanic temple, richard dawkins, sam harris, christopher hitchens, critique of religion, criticism of religion, secularity, secularism, secularization, last thursdaism, pastafarianism pl
dc.contributor.reviewer Motak, Dominika [SAP11017610] pl
dc.contributor.reviewer Anczyk, Adam pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102563-131162 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy religioznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)