Jagiellonian University Repository

DIAGNOZOWANIE STRESU W ORGANIZACJI - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE

pcg.skipToMenu

DIAGNOZOWANIE STRESU W ORGANIZACJI - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE

Show full item record

dc.contributor.advisor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Patuła, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:31:54Z
dc.date.available 2020-07-26T19:31:54Z
dc.date.submitted 2015-12-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209367
dc.language pol pl
dc.title DIAGNOZOWANIE STRESU W ORGANIZACJI - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE pl
dc.title.alternative Diagnosis of stress in the organization – First level music school Ignacego Jana Paderewskiego in Krakow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zostały omówione zagadnienia związane ze stresem: teorie, przyczyny, konsekwencje, a także sposoby radzenia sobie z nim.Celem pracy było zdiagnozowanie stresu wśród nauczycieli oraz przedstawienie procedury interwencyjnej. Następnie zostały przeprowadzone badania w formie ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza stresu organizacyjnego OSI. pl
dc.abstract.en In this work discussed issues stress deleted: theories, causes, consequences and ways of dealing with stress.The aim of this work was diagnosis of stress among teachers and presentation the intervention procedure. Next was research conducted in the form of survey using the OSI questionnaire to test organizational stress. pl
dc.subject.pl stres organizacyjny, psychologiczne teorie, przyczyny, zapobieganie pl
dc.subject.en organizational stress, psychological theories, consequences, prevention pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.reviewer Łącała, Zofia [SAP11013047] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102535-172010 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)