Jagiellonian University Repository

Sylvia Plath and the Zeitgeist of the Early Cold War

pcg.skipToMenu

Sylvia Plath and the Zeitgeist of the Early Cold War

Show full item record

dc.contributor.advisor Mazur, Zygmunt [SAP11009440] pl
dc.contributor.author Micyk, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:29:48Z
dc.date.available 2020-07-26T19:29:48Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209334
dc.language eng pl
dc.title Sylvia Plath and the Zeitgeist of the Early Cold War pl
dc.title.alternative Sylvia Plath i Nastroje z Początku Zimnej Wojny pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sylvia Plath to Amerykańska poetka, której okres twórczości przypadał na pierwsze dekady Zimnej Wojny. Złożony charakter tego okresu znalazł swoje odzwierciedlenie w dziełach pisarki, która przynależała do nurtu tzw poezji konfesyjnej, którego powstanie na początku lat 60 samo w sobie było skutkiem ówczesnych nastrojów społecznych. W tym czasie, prawo do prywatności zostało uznane za przywilej obywateli wolnych narodów, a zatem jego znaczenie w Stanach Zjednoczonych starających się podkreślać wyższość swojego systemu względem komunistycznego Związku Radzieckiego, znacząco wzrosło. Niestety, jednym ze skutków ubocznych zmian, było wykluczenie z debaty publicznej tematyki związanej ze sferą życia domowego. Sylvia Plath i inni poeci konfesyjni starali się przywrócić zmarginalizowane problemy rodzinne z powrotem do świadomości społecznej. Dodatkowo, dzieła Plath wyrażały frustracje wielu Amerykańskich kobiet zmuszonych do porzucenia marzeń o karierze, na rzecz bycia pełnoetatowymi matkami i żonami. Początkowa wiara w ówczesne ideały kobiecości jak i późniejsze rozczarowanie realną codziennością życia w zgodzie ze społecznymi wymogami względem kobiet, odbiły się na poezji pisarki odzwierciedlając tym samym szersze zmiany, które w latach 60 doprowadziły do powstania ruchów feministycznych. Co więcej, wiersze Plath dają wyraz ogólnym nastrojom i kulturze Ameryki lat 50 oraz 60, związanymi ze zjawiskami takimi jak wzmożony niepokój, konsumpcyjny tryb życia oraz konformizm. Opisy potencjalnych skutków wybuchu bomby atomowej, atmosfera nieufności oraz metaforyka związana materializmem i nijakością społeczeństwa obrazują wspomniane elementy atmosfery epoki. pl
dc.abstract.en Sylvia Plath, an American poet born on 27th of October 1932 in Boston (Bassnett 5), was often accused of writing in a manner that is excessively personal or even egocentric in its subject matter (Bassnett 5). However, many elements of her poetry may be viewed as reflections of various facets of the period during which she lived and created. The American reality in the 1950s and the 1960s was extremely complex due to the new affluence of the society after the end of World War 2 and simultaneous tensions resulting from the Cold War’s potential of becoming an open war. Elements of the culture and the social condition of the era found their portrayal in the works of Plath. Her inclination towards the confessional mode with its personal, domestic subject matter may be viewed as a result of growing anti-establishment attitudes within the society tired with the authorities’ chase for the “communist within” (Philips 13). The politicisation of the notion of privacy led to the exclusion of the problems concerned with the domestic sphere from the public debate, and thus the very emergence of confessional poetry may be treated as a counter reaction (Nelson 75-78). Moreover, Plath’s honest and sometimes shocking depictions of her depression and marital problems correspond and give voice to the experiences of the general population of American women at the time. Convinced by the media that only by pursuing the “feminine fulfilment” and abandoning the career related objectives they may achieve happiness, they were afraid to admit to their dissatisfaction with such a path (Friedan 14). However, many of them silently shared the poet’s drama and in the middle of the 1960s began to rebel against the oppressive social norms (Riley 130-131). The shift in Plath’s approach towards the issue mirrors the slowly changing attitudes among the population of American women. Finally, the elements of the general social condition of the period, connected with anxiety, consumerism and conformism, also manifested themselves in the works of the poet. The imagery concerned with the effects of the nuclear blast, the atmosphere of suspicion and metaphors alluding to activities of purchasing goods and conveying the blandness of the American population may be interpreted as the depiction of the aforementioned features of the era. pl
dc.subject.pl Sylvia Plath, Zimna Wojna, poezja konfesyjna, rola kobiet, niepokoje społeczne, konformizm, konsumpcjonizm, lata 1950 i 1960 pl
dc.subject.en Sylvia Plath, the Cold War, confessional poetry, Cult of Domesticity, anxiety, conformism, consumerism, 1950s, 1960s pl
dc.contributor.reviewer Choiński, Michał pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Zygmunt [SAP11009440] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102404-172507 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)