Jagiellonian University Repository

Audyt personalny w przedsiebiorstwie produkcyjnym

pcg.skipToMenu

Audyt personalny w przedsiebiorstwie produkcyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Pyrchla, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:28:36Z
dc.date.available 2020-07-26T19:28:36Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209315
dc.language pol pl
dc.title Audyt personalny w przedsiebiorstwie produkcyjnym pl
dc.title.alternative Personnel audit in a manufacturing enterprise pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska poświęcona jest analizie zasadności audytów personalnych. Teoretyczna część pracy zawiera charakterystykę audytu personalnego, rodzaje i zakres audytu funkcji personalnej, oraz cele i cechy audyty personalnego. Ponadto zawarte w niej zostały teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, oraz środki motywowania pracowników. Część praktyczna obejmuje zagadnienia związane z przedmiotem i metodologia badań oraz wskazuje techniki i metody badawcze wykorzystywane w audycie personalnym. W tej części pracy dokonano również analizy z przeprowadzonego audytu i uzupełniono je własnymi spostrzeżeniami. pl
dc.abstract.en Master's thesis is devoted to the analysis of the merits of audit personnel . The theoretical part of the work describes the nature of audit personnel , types and scope of the audit of the HR function and the purpose and nature of personnel audits . In addition, it has been included in the theoretical aspects of human resource management, and the means of motivating employees . The practical part covers issues related to the subject matter and methodology of research and identifies research techniques and methods used in the audit personnel . In this part of the work also an analysis of the audit and supplemented them with his own observations . pl
dc.subject.pl AUDYT PERSONALNY – FUNKCJA PERSONALNA – PRZEDSIĘBIORSTWO – ZARZĄDZANIE – ZASOBY LUDZKIE pl
dc.subject.en PERSONNEL AUDIT – PERSONNEL FUNCTION – ENTERPRISE – MANAGEMENT – HUMAN RESOURCES pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102376-183686 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)