Jagiellonian University Repository

Postępowanie przygotowawcze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

pcg.skipToMenu

Postępowanie przygotowawcze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.contributor.author Lewandowski, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:27:58Z
dc.date.available 2020-07-26T19:27:58Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209305
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie przygotowawcze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym pl
dc.title.alternative Preparatory proceedings before the International Criminal Court. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę przedstawienia wybranego przeze mnie elementu procedury karnej międzynarodowej, mianowicie ujęcie problematyki postępowania przygotowawczego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w tym w szczególności odnalezienia odpowiedzi na pytania jakie funkcje pełni postępowanie przygotowawcze toczące się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, jaka jest procedura inicjowania postępowania przygotowawczego, jaką rolę w postępowaniu odgrywają Prokurator oraz Izba Przygotowawcza, kto i w jakiej sytuacji może zatwierdzić zarzuty postawione oskarżonemu oraz jaką formę może przyjąć zakończenie toku postępowania przygotowawczego. pl
dc.abstract.en The thesis is an attempt of presenting an element of international criminal procedure chosen by me, namely the issue of pre-trial proceeding before the International Criminal Court in particular to find answers to questions about the functions of preparatory proceeding being in progress before the International Criminal Court, what is the procedure to initiate preparatory proceeding, what is the role of the Prosecutor and Pre-trial Chamber in the proceeding, who and in what situation may approve the charges put against the accused and what form of the ending of the course of preparatory proceedings may take. pl
dc.subject.pl Międzynarodowy Trybunał Karny, prawo karne międzynarodowe, Prokurator, postępowanie przygotowawcze pl
dc.subject.en International Criminal Court, international criminal law, the Public Prosecutor, preparatory proceedings, investigations pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102365-139273 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)