Jagiellonian University Repository

SYSTEM WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE BANKOWYM NA PRZYKŁADZIE BANKU WILSONA S.A.

pcg.skipToMenu

SYSTEM WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE BANKOWYM NA PRZYKŁADZIE BANKU WILSONA S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.author Nadybał, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:27:31Z
dc.date.available 2020-07-26T19:27:31Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209298
dc.language pol pl
dc.title SYSTEM WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE BANKOWYM NA PRZYKŁADZIE BANKU WILSONA S.A. pl
dc.title.alternative THE SYSTEM OF REMUNERATION IN THE BANKING SECTOR ON THE EXAMPLE OF THA WILSON S.A. BANK pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie problematyki, z jaką przyszło się zmierzyć we współczesnym Banku członkom kadry menadżerskiej. To na ich barkach spoczywa stworzenie takich warunków pracy i systemu motywacyjnego, który sprawi, iż łatwiej będzie pozostać ekspertów z danej dziedziny. Ponadto stają przed wyzwaniem tak bardzo powszechnego problemu, jakim jest rotacja pracownicza. To, w jaki sposób zostaną wykorzystane dostępne narzędzia zależy tylko od nich. W pracy duży nacisk jest położony na finansowe czynniki motywacyjne. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present the issues with which they had to face in the modern Bank of the members of the managerial staff. It is on their shoulders rests the creation of conditions of work and an incentive system that will make it easier it will be to remain experts in the field. In addition, they face the challenge so widespread trouble of employee turnover. That's how you will use the available tools depends only on them. In the work emphasis is placed on financial motivators. pl
dc.subject.pl bank – finanse – motywacja – wynagrodzenie pl
dc.subject.en bank - finance - motivation - salary pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102356-135956 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)