Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu w środowisku szkolnym

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu w środowisku szkolnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.author Malinowska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:25:37Z
dc.date.available 2020-07-26T19:25:37Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209268
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu w środowisku szkolnym pl
dc.title.alternative Functioning child with autism spectrum in a school environment pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska dotyczy funkcjonowania dziecka ze spectrum autyzmu w środowisku szkolnym. Funkcjonowanie dzieci autystycznych w szkole przedstawione jest tu jako zbiór charakterystyk dotyczących zachowania, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, emocji, sposobów nabywania wiedzy oraz nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych w placówce edukacyjnej, Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie Jak przedstawia się problem funkcjonowania dzieci ze spectrum autyzmu w środowisku szkolnym ?. W celu odpowiedzi na powyższe pytanie przeprowadzono badania w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie. Badania mi objęto grupę 30 nauczycieli tejże szkoły. Z przeprowadzonych badań wynika, iż edukacja dzieci ze spectrum autyzmu w szkołach ogólnodostępnych i szkołach integracyjnych może napotykać na szereg barier społecznych oraz barier organizacyjnych. Większa efektywność edukacji szkolnej dzieci autystycznych wymaga przede wszystkim zapewnienia odpowiedniej, wysoko wykwalifikowanej kadry a także współpracy z rodzicami. pl
dc.abstract.en This MA thesis is devoted to child’s functioning in the school’s environment with the spectrum of autism. Functioning of autistic children at school is presented here as a collection of descriptions concerning behaviour, verbal and nonverbal forms of communication, emotions, manners of acquiring knowledge as well as establishing and remaining social relations in the educational institution.The aim of this thesis was an attempt to answer the question ‚How the problem of children’s functioning with the spectrum of autism in the school’s environment is presented?’. In order to answer the above question, a research was conducted in the Janusz Korczak Primary School with Integration Departments no 12 in the Secondary Integration School Complex no 1 in Cracow. The research indicates that education of children with the spectrum of autism in Public Schools as well as in Integration Schools may encounter a number of social and organizational barriers. Greater efficiency of school education of autistic children, first of all, requires providing highly qualified teaching staff, what is more, cooperation with parents. pl
dc.subject.pl autyzm, dziecko autystyczne, dziecko ze spectrum autyzmu, funkcjonowanie dziecka autystycznego, dziecko z autyzmem w szkole pl
dc.subject.en autism, autistic child, a child with autism spectrum, functioning autistic child, a child with autism in school pl
dc.contributor.reviewer Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.reviewer Palka, Stanisław [SAP11004787] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102325-171991 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)