Jagiellonian University Repository

Mem internetowy jako forma komentarza wydarzeń społeczno-politycznych

pcg.skipToMenu

Mem internetowy jako forma komentarza wydarzeń społeczno-politycznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Niezgoda, Marian [SAP11005100] pl
dc.contributor.author Krzemiński, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T19:24:59Z
dc.date.available 2020-07-26T19:24:59Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209258
dc.language pol pl
dc.title Mem internetowy jako forma komentarza wydarzeń społeczno-politycznych pl
dc.title.alternative Internet meme as a descriptive form of social and political events pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest możliwie szerokie przedstawienie zjawiska memu internetowego, będącego satyrycznym komentarzem dla bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. W części pierwszej praca skupia się wokół najistotniejszych postulatów teorii komizmu na przestrzeni dziejów oraz społecznej funkcji satyry. Przybliżone zostają również fragmenty teorii społecznego tworzenia rzeczywistości, autorstwa Petera Bergera i Thomasa Luckmanna. W części drugiej zaprezentowane zostają wyniki porównawczej analizy memów internetowych oraz prasowych rysunków satyrycznych. Poprzez analizę wyodrębnione zostały najważniejsze cechy i charakterystyczne funkcje memu internetowego jako formy komentarza. W raporcie przedstawione są ostateczne wnioski oraz krótka refleksja na temat charakteru debaty publicznej prowadzonej we współczesnym świecie. pl
dc.abstract.en The aim of this Master's thesis is to present the phenomenon of the Internet meme being a satirical comment to the following socio-political cases.In the first part the thesis concentrates on the most essential arguments about social use of satirical activity and the theory of comism throughout history. The paper discusses also the Theory of Social Construction of Reality by Peter Berger and Thomas Luckmann.The second part presents conclusions of the comparative analysis including Internet memes and satirical press art. Through the process of analysis were extracted the most important features and most typical functions of Internet meme as a commentary form. In the report were presented some final conclusions and a short consideration of the character of public debate in contemporary world. pl
dc.subject.pl satyra; mem internetowy; społeczne tworzenie rzeczywistości pl
dc.subject.en satire; Internet meme; social construction of reality pl
dc.contributor.reviewer Niezgoda, Marian [SAP11005100] pl
dc.contributor.reviewer Świątkiewicz-Mośny, Maria [SAP11019262] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-102314-129893 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy komunikowanie we współczesnym społeczeństwie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)